Artikelen door

Rondom de vieringen

Zondag 25 oktober is er weer een viering in onze NoorderLichtkerk, deze begint om 10.00 uur. Voorganger is dan ds. Fia Oomen. De muziek in deze viering wordt verzorgd door Sabine Geerlof en de zang is van Cristina Sonnevelt, Anneke van Staveren, Henk Arendshorst en Frits Sijbenga Voor het aanwezig zijn bij deze viering kunt […]

Groene theologie

Op 17 maart is de derde en laatste avond ‘groene theologie’. Kan de mens als rentmeester de boel besturen? Of moeten we nu echt anders gaan kijken? We lezen, onder andere Kune Biezeveld en andere theologen van deze tijd. En sluiten af met Vrouwe Wijsheid, uit de Bijbelboeken Spreuken, Sirach en Wijsheid. Aanvang 20.00 uur […]

Bonheuffer – Theatervoorstelling over de prijs van vrijheid

Bonhoeffer – Wie ben ik? Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij […]

Marjolein Heijliger, pastor Warande

Zorggroep Warande benoemde Marjolein Heijliger, kerkelijk werker uit Bilthoven, als collega voor  de predikanten Nel Walet en Fia Oomen. Marjolein stelt het op prijs te werken met een band vanuit een kerkelijke gemeente in Zeist. Ze heeft gevraagd of wij als NoorderLichtgemeente haar door middel van een uitzending vanuit ons midden willen bemoedigen en steunen. […]

Gemeentemiddag 10 maart

Op dinsdag 10 maart houdt de NoorderLichtgemeente haar gemeentemiddag. Iedere bezoeker van onze gemeente is met een kennis, buur, vriendin of vriend, van harte welkom in de Shalomzaal, voor ontmoeting, gesprek en een maaltijd. Het jaarthema van de NoorderLichtgemeente is ‘Reisgenoten’. Als kerkleden zijn wij reisgenoten, maar er zijn zoveel meer manieren waarop we langer […]

40dagentijd in de kerk en thuis

Dit jaar duurt de 40dagentijd van 26 februari tot Pasen, op 12 april. Vanouds zijn de zes weken tussen Carnaval en Pasen een tijd van inkeer en bezinning. Vanouds is dit ook een tijd van matig leven, en omzien naar de armen. Over dat omzien naar de ander: in de kerk wordt wekelijks aandacht gevraagd […]

Avondgebeden.

De avondgebeden liggen in de zomermaanden juli en augustus stil. Aan het begin van september starten we weer op.

Pelgrim met pijn

Reisgenoten is ons jaarthema: maar wat als je het soms bijna niet lukt om te reizen, als je lijf niet wil, of je kunt je er niet toe brengen om zelfs maar op te staan? En lijkt dat soms niet op hoe is het in onze geloofsreis? Maar ook: wat is het dan, dat je […]

Gemeenteontmoetingsmiddag

De tijd vliegt, daarom alvast een datum die u in uw agenda vrij kunt houden of misschien zelfs vrij kunt maken: dinsdag 10 maart is weer onze halfjaarlijkse gemeentemiddag – een middag om elkaar te ontmoeten. Reisgenoten is ons jaarthema, en deze middag gaat het om onze eigen reisontmoetingen. Deze middag is voor alle leeftijden, […]

Bezinnen met Bonhoeffer. Veertigdagentijd (Gaat niet door)

Bezinnen met Bonhoeffer: gaat niet door In verband met ziekte vervalt de serie ‘Bezinnen met Bonhoeffer’, op vijf donderdagen vanaf 27 februari. Wél zullen teksten van Bonhoeffer in de viering van Witte Donderdag, 9 april, een plaats krijgen. Wie zich al opgaf heeft inmiddels bericht gekregen.