Artikelen door Beheerder

Rondom de vieringen

Zondag  26 januari nemen we afscheid van een rij ambtsdragers, diakenen en ouderlingen, en kunnen we enkelen nieuw bevestigen of herbevestigen. We zijn blij dat we steeds weer mensen vinden die hun schouders er onder willen zetten. Niet alleen als ambtsdrager, misschien zullen we in het komende jaar voor sommige taken ook anderen vragen, zeker […]

Avondgebeden

Iedere week is er een avondgebed. Met lied, stilte, lezing, gebed. Elke dinsdagavond om 19.30 uur in de Thomaszaal. Om beurten heeft een van vijf gemeenteleden hier de leiding. Als je dat wilt kan je zelf een kaarsje aansteken, en bidden voor wie je op je hart hebt.

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst bezoekwerk

Voor ieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor bezoekwerk en pastoraat organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst. Voor deze ontmoeting hebben we twee data vastgesteld waaruit u kunt kiezen om te komen. De data zijn: Woensdag 5 februari, 19.45 uur inloop met koffie/thee, 20.00 uur start. Dinsdag 18 februari, 14.45 uur inloop met koffie/thee, 15.00 […]

Jaarthema 2019-2020: “Reisgenoten”

Vanaf 8 september 2019 duikt her en der ons jaarthema op: Reisgenoten. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af. Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen nog weer anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmausgangers verraste met […]

Koffieochtenden

Op iedere laatste woensdag van de maand kunt U komen koffiedrinken in de Thomaszaal, achter de Kerk. U bent welkom om even gauw een kopje koffie te drinken, maar u mag natuurlijk langer blijven zitten. Misschien heeft u dan een leuk gesprekje over alledaagse dingen, misschien kunt zelfs tot een dieper gaand gesprek komen. Alles […]

Collecteapp GIVT

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen. Voor die mensen hebben we goed nieuws: in […]

Vacature Kerkelijk Werker

De NoorderLichtgemeente heeft als kerkelijke werker in onze gemeente benoemd: Aster Barkmeijer-Dirksen, uit Bilthoven. Per 1 november begint ze. Ze zal vooral pastoraat gaan verzorgen, maar ook actief zijn in andere stukjes kerkenwerk. We heten haar welkom en hopen op een goede periode!

Ionaviering: ‘Gastvrij!’

Op zondag 27 oktober, 19.30 uur, is er een Ionaviering in de NoorderLichtkerk! Van harte welkom bij deze bijeenkomst met onverwachte elementen, bijzondere liederen en teksten, en ruimte voor ervaringen. In het thema sluiten we aan bij de Opgang van oktober: Gastvrij! De voorbereiders, Alex, Wilma, Marleen, Roel. Een goede kennismaking met de bijzondere wereld […]

Taizé viering 22 september

Nieuws! Er kwam een nieuwe uitgave van Taizéliederen uit, met meer en betere Nederlandse vertalingen. In deze viering zullen we er alvast een paar gaan zingen. Of horen. Want niets hoeft, je mag ook gewoon de muziek en de zang over en door je heen laten komen.. Er is muziek, zang, stilte, gebed, Bijbellezing: Psalm 146 klinkt. Zondag 22 september, 19.30 uur, daarna ontmoeting met […]

Startzondag 8 september

Vanaf startzondag 8 september gaan we op weg met ons nieuwe jaarthema ‘Reisgenoten’. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af. Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen ook nog anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmaüsgangers verraste met zijn vragen. We zijn welkom, vanaf de kerkdienst die […]