Artikelen door Beheerder

Rondom de vieringen

Zondag 16 februari gaat ds. Jan Minnema voor, verbonden aan de Bron; het is een ruilbeurt met ds. Bosch. Zondag 23 februari  lezen we uit Exodus 2:11-25, de driftige Mozes slaat een slavendrijver dood. En dan? Hij is nu echt overal vreemdeling, in Egypte, in Midjan, waar hoort een mens eigenlijk thuis? Daarnaast staat Matteüs […]

Avondgebeden

Iedere week is er een avondgebed. Met lied, stilte, lezing, gebed. Elke dinsdagavond om 19.30 uur in de Thomaszaal. Om beurten heeft een van vijf gemeenteleden hier de leiding. Als je dat wilt kan je zelf een kaarsje aansteken, en bidden voor wie je op je hart hebt.

Bezinnen met Bonhoeffer. Veertigdagentijd

Tijd van bezinnen, vastentijd of hoe we het ook maar noemen. Vanaf 26 februari begint het. Daarom starten we een bezinningsgroep in deze periode over de betekenis van Jezus in deze wereld en over hoe we omgaan met de pijn in ons leven. We doen dat aan de hand van teksten van Bonhoeffer, zowel proza […]

Groene theologie

Op 18 februari is de 2e avond ‘groene theologie’. Hoe lezen we de Bijbel als het over de natuur, de schepping, gaat? Hoe gekleurd is onze manier van kijken? We verdiepen ons in een paar bekende Bijbelgedeelten. Aanvang 20.00 uur, Thomaszaal.

“Heel NLG Vast”

Was u/ Ben jij dit jaar ook van plan om iets extra’s te doen of te laten tijdens de 40-dagentijd? Te laten zou bijvoorbeeld kunnen zijn: geen alcohol, geen Facebook, geen snoep. Te doen zou kunnen zijn: Voortaan ergens op tijd aanwezig zijn, omzien naar elkaar. Graag willen we 4 bijeenkomsten organiseren ter verdieping en […]

Gemeentewandeling

Op 16 februari gaan we weer wandelen. Per fiets of auto vertrekken we rond 11.45 uur vanuit de hal van de kerk naar onze start, ergens in een Zeister park of bos, rond 14.00 zijn we uitgewandeld. Neem je zelf je lunch mee, voor een stop halverwege? Voor ieder die van wandelen houdt is dit […]

Gemeenteontbijt: zondag 9 februari

Inmiddels hebben we het alweer een paar keer gedaan: samen ontbijten voorafgaand aan de Avondmaalsdienst. Iedereen die wil mag aanschuiven in de Shalomzaal. Er zijn kinderstoelen voor de kleinsten. We beginnen samen, met gebed en/of lied en eten samen. Leuk om met (andere) mensen aan het ontbijt te zitten. We helpen elkaar: ‘Mag ik van […]

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst bezoekwerk

Voor ieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor bezoekwerk en pastoraat organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst. Voor deze ontmoeting hebben we twee data vastgesteld waaruit u kunt kiezen om te komen. De data zijn: Woensdag 5 februari, 19.45 uur inloop met koffie/thee, 20.00 uur start. Dinsdag 18 februari, 14.45 uur inloop met koffie/thee, 15.00 […]

Jaarthema 2019-2020: “Reisgenoten”

Vanaf 8 september 2019 duikt her en der ons jaarthema op: Reisgenoten. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af. Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen nog weer anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmausgangers verraste met […]

Koffieochtenden

Op iedere laatste woensdag van de maand kunt U komen koffiedrinken in de Thomaszaal, achter de Kerk. U bent welkom om even gauw een kopje koffie te drinken, maar u mag natuurlijk langer blijven zitten. Misschien heeft u dan een leuk gesprekje over alledaagse dingen, misschien kunt zelfs tot een dieper gaand gesprek komen. Alles […]