Op 17 maart is de derde en laatste avond ‘groene theologie’. Kan de mens als rentmeester de boel besturen? Of moeten we nu echt anders gaan kijken? We lezen, onder andere Kune Biezeveld en andere theologen van deze tijd. En sluiten af met Vrouwe Wijsheid, uit de Bijbelboeken Spreuken, Sirach en Wijsheid. Aanvang 20.00 uur in de Thomaszaal.

Bonhoeffer – Wie ben ik?

Theatervoorstelling over de prijs van de vrijheid

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud.

Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over verzet en overgave aan zijn ouders, zijn vriend en zijn verloofde. Aan het eind van zijn leven kwam hij ook tot dichten.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert en improviseert een tegenstem. Ook zij zal als zijn verloofde Maria onbereikbaar nabij zijn.

 

Plaats: Kerk van de Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12

Datum: vrijdag 20 maart 2020

Tijd: 20 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

De voorstelling duurt 1 uur, er is geen pauze

Toegang: vrij; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten

Op dinsdag 10 maart houdt de NoorderLichtgemeente haar gemeentemiddag. Iedere bezoeker van onze gemeente is met een kennis, buur, vriendin of vriend, van harte welkom in de Shalomzaal, voor ontmoeting, gesprek en een maaltijd.

Het jaarthema van de NoorderLichtgemeente is ‘Reisgenoten’. Als kerkleden zijn wij reisgenoten, maar er zijn zoveel meer manieren waarop we langer of korter met elkaar meereizen, even samen oplopen. Deze bijeenkomst staat in het teken van die reisverhalen. Een aantal gemeenteleden vertellen een reisverhaal, over reisgenoten of over ontmoetingen tijdens een reis of gewoon hier in Zeist.

Aanvang vanaf 14.45 uur, net wat eerder dan u gewend bent. Rond 15.15 uur begint het programma, en komen de verhalen. Daarna is er een pauze. Geïnspireerd door de verhalen kunnen we na de pauze reisverhalen of verhalen over verrassende ontmoetingen uitwisselen.
Rond 16.45 uur is er een drankje en gesprek met wie u al wel of nog niet kent.

Welkom, ook voor de afsluitende maaltijd rond 17.15 uur. Graag opgave hiervoor bij Dick Rijks, 692 46 01 of  dick.rijks@ziggo.nl of collectezak. Een eigen vrije bijdrage tussen de € 7,50 en €10 is welkom. Wilt u hulp bij vervoer, of juist helpen bij vervoer? Geef dat dan ook gerust door, met naam en adresgegevens natuurlijk. Namens de voorbereidingscommissie,

Reisgenoten is ons jaarthema: maar wat als je het soms bijna niet lukt om te reizen, als je lijf niet wil, of je kunt je er niet toe brengen om zelfs maar op te staan? En lijkt dat soms niet op hoe is het in onze geloofsreis? Maar ook: wat is het dan, dat je toch vooruit helpt, en misschien zelfs raakt? Marleen B. Berg heeft vanuit eigen ervaring daar een serie fotobeelden gemaakt, en daar teksten bij geschreven. De beelden hangen deze veertigdagentijd in de Shalomzaal, de teksten liggen op een tafel om te kunnen lezen.

Tijdens de avonden over Bonhoeffer zullen er telkens één of een paar gekozen worden die passen bij wat die avond ter sprake komt. Zie daarvoor het stukje over die avonden.

Op 18 maart zal Marleen meer vertellen over wat er voor haar achter deze beelden zit, hoe zij de teksten leest, en kunt u met haar in gesprek gaan hierover.

datum: 18 maart 2020

plaats:  Noorderlichtkerk

tijd: 19.45 – 21.30 u.

De tijd vliegt, daarom alvast een datum die u in uw agenda vrij kunt houden of misschien zelfs vrij kunt maken: dinsdag 10 maart is weer onze halfjaarlijkse gemeentemiddag – een middag om elkaar te ontmoeten. Reisgenoten is ons jaarthema, en deze middag gaat het om onze eigen reisontmoetingen. Deze middag is voor alle leeftijden, welkom! Dick Rijks en Marleen van den Berg.

Bezinnen met Bonhoeffer: gaat niet door

In verband met ziekte vervalt de serie ‘Bezinnen met Bonhoeffer’, op vijf donderdagen vanaf 27 februari. Wél zullen teksten van Bonhoeffer in de viering van Witte Donderdag, 9 april, een plaats krijgen.
Wie zich al opgaf heeft inmiddels bericht gekregen.

Op 18 februari is de 2e avond ‘groene theologie’. Hoe lezen we de Bijbel als het over de natuur, de schepping, gaat? Hoe gekleurd is onze manier van kijken? We verdiepen ons in een paar bekende Bijbelgedeelten. Aanvang 20.00 uur, Thomaszaal.

Was u/ Ben jij dit jaar ook van plan om iets extra’s te doen of te laten tijdens de 40-dagentijd?

Te laten zou bijvoorbeeld kunnen zijn: geen alcohol, geen Facebook, geen snoep.

Te doen zou kunnen zijn: Voortaan ergens op tijd aanwezig zijn, omzien naar elkaar.

Graag willen we 4 bijeenkomsten organiseren ter verdieping en om elkaar hierin te bemoedigen.

De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 20 uur tot 21:30 uur op:  17-2, 9-3, 23-3 en 6-4.

Locatie: bij een van de deelnemers thuis.

Opgave graag voor 10 februari en informatie bij Helenvanmourik@ziggo.nl of 06-37302680

“Vastenteam” Carla Valstar, Ingrid Vossebeld en Helen van Mourik

Op 16 februari gaan we weer wandelen. Per fiets of auto vertrekken we rond 11.45 uur vanuit de hal van de kerk naar onze start, ergens in een Zeister park of bos, rond 14.00 zijn we uitgewandeld. Neem je zelf je lunch mee, voor een stop halverwege? Voor ieder die van wandelen houdt is dit ook een leuke manier om weer eens met anderen onderweg te zijn. Zwijgend, pratend, kijkend. Samen zie en hoor je meer!

Inmiddels hebben we het alweer een paar keer gedaan: samen ontbijten voorafgaand aan de Avondmaalsdienst. Iedereen die wil mag aanschuiven in de Shalomzaal. Er zijn kinderstoelen voor de kleinsten. We beginnen samen, met gebed en/of lied en eten samen. Leuk om met (andere) mensen aan het ontbijt te zitten. We helpen elkaar: ‘Mag ik van jou de …. ‘, en we ruimen samen op. De eerst volgende keer is zondag 9 februari. We beginnen om 8:45 uur. Graag even opgeven bij Anne Geesink (anne@vananne.nl – 06-54364095) of Inge Enserink (derk.inge.enserink@gmail.com – 06-36584985). Je kunt je ook aanmelden op het formulier op het prikbord in de hal. We zien je graag!