Kerk in Aktie

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. De Nederlandse theoloog Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de GZB uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Zo zijn we bijna rechtstreeks verbonden met dit fundamentele werk van de kerk in het Midden-Oosten.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te gaan en op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

In dit filmpje zie je hoe groot de motivatie is bij de jonge studenten om het Evangelie te leren, te verkondigen en te doen. Herken jij deze inspirerende motivatie ook?

Als je bidt, gedenk dan dit werk. Dat er zegen op rust. Met onze collecteopbrengst ondersteunen wij dit belangrijke werk ook financieel én geven wij uiting aan onze verbondenheid met christenen die in heel andere omstandigheden leven dan wij.

Meer weten of rechtstreeks bijdragen? Klik hier.

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Met jouw bijdrage aan de collecte tijdens de Kerstvieringen of een rechtstreekse donatie help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee?

Van harte aanbevolen!

Vrede moet je leren
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? De Nederlandse theologe Jeannet Bierman werkt als docent praktische theologie in Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Praktische theologie
Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Stage lopen bij kansarme jongeren
De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren.

Belangrijk werk

Wereldwijd heeft de kerk steeds weer een ander gezicht en een ander invalshoek. Bij deze opleiding gaat het niet alleen om academische, theologische vaardigheden, maar net zo goed om praktische kunde die nodig is om gewone mensen bij te staan. Op zondag 5 november collecteren we in de kerk voor dit doel. We dragen dan een steentje bij om de kosten van dit werk te dekken én te laten weten dat we betrokken zijn op dit werk van de kerk.

Klik om meer te lezen of rechtstreeks te doneren.