Kerk in Aktie

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 hebben we twee buitenlandse theologiestudenten op bezoek. Ze komen tijdens de zondagse kerkdienst ‘gewoon’ kijken hoe het gaat. Op zaterdag bieden we hun een programmaatje om kennis te maken met onze gemeente en onze woonomgeving.

Buitenlandse theologiestudenten?
De Protestantse Theologische Universiteit heeft contacten met andere opleidingen over de hele wereld. Docenten en studenten gaan over en weer, naar Oekraïne, Zuid-Afrika, Brazilië, en studenten van elders komen een poos hier meelopen. Soms zijn die studenten ook al dominee, en doen ze een nascholing. Het gaat bij ons om Sara Figureido Poncio, student, uit Brazilië, en Lily Zhimo, uit Nagaland, India, een PhD-student.

Zaterdag 30 september
Op zaterdagmiddag halen wij ze rond 14.00 uur op station Utrecht op. Dan wandelen we door de stad naar Museum Catharijneconvent, dat we vanaf 14.30 bezoeken. We hebben dan tijd tot 17.00 uur. Dan pakken we de bus naar Zeist, waar we in de kerk een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Daarna gaan de beide theologiestudenten naar hun logeeradres bij een van onze gemeenteleden.

Als je mee wilt doen, kom dan naar het Catharijneconvent om 14.30 uur óf eet mee rond 18.00 bij onze kerk. Geef het even door – zeker als je mee wilt eten – aan Berna of Douwe .

Zondag 1 oktober
Op zondagmorgen zijn Sara en Lily in de kerkdienst aanwezig. Bij de koffie na de dienst kun je ze gerust wat vragen, of wie weet willen ze juist iets over jou te weten komen. Rond twaalf uur bieden we hun een bescheiden lunch. Aanschuiven mag! Ook daarvoor geldt: geef het even door.

Berna Stegenga en Douwe van Barneveld

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid op zondag ook kerkdiensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”

In de dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school, maar omdat de klassen erg groot zijn en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen.

Meer lezen en dit werk steunen? Klik hier.

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden.

Slachtoffers hulp bieden en opvangen
De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad Riohacha, en in de toeristische kustplaats Cartagena aan de Caraïbische kust. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden.

Voorlichting om uitbuiting te voorkomen
Het misbruik start vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren opvoeders over de gevaren. De organisatie brengt vluchtelingenstromen in kaart om te zien welke kinderen het meeste risico lopen. Ieder jaar trainen ze 170 ambtenaren, (kerk)leiders en docenten, zodat zij uitbuiting herkennen en weten hoe zij zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Dit is belangrijk werk dat helaas nog steeds nodig is. Van harte aanbevolen!

Verhalen vind je hier, hier en hier