Kerk in Aktie

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Met jouw bijdrage aan de collecte tijdens de Kerstvieringen of een rechtstreekse donatie help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee?

Van harte aanbevolen!

Vrede moet je leren
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? De Nederlandse theologe Jeannet Bierman werkt als docent praktische theologie in Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Praktische theologie
Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Stage lopen bij kansarme jongeren
De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren.

Belangrijk werk

Wereldwijd heeft de kerk steeds weer een ander gezicht en een ander invalshoek. Bij deze opleiding gaat het niet alleen om academische, theologische vaardigheden, maar net zo goed om praktische kunde die nodig is om gewone mensen bij te staan. Op zondag 5 november collecteren we in de kerk voor dit doel. We dragen dan een steentje bij om de kosten van dit werk te dekken én te laten weten dat we betrokken zijn op dit werk van de kerk.

Klik om meer te lezen of rechtstreeks te doneren.

Bazaar op 22 oktober
Halverwege 2021 ontving onze NoorderLichtgemeente een verzoek. “Wij zijn Abdulrahman Abla en Aboekasem Abdoelasiz, jullie Oeigoerse buren. Kunnen we keer komen kennismaken?” Deze vraag leidde eind 2021 tot een indrukwekkende presentatie door Oeigoerse Zeistenaren tijdens een kerkdienst. En nadien was er incidenteel persoonlijk contact. Nu ontvingen wij weer een uitnodiging, dit keer voor de bazaar, die op 22 oktober wordt gehouden in het educatiecentrum aan de Van Reenenweg, tegenover de Action. Dat centrum is van de Stichting Europa Oost Turkistan Educatie Centrum (SEOTEC), waarvan Abdulrahman voorzitter is.

Van de uitnodiging voor 22 oktober willen wij gebruik maken. Gaat u mee? Noteer: zondag 22 oktober, 13.00 uur. Verzamelen bij de parkeerplaats bij de Action-winkel.

Op bezoek?
De Oeigoeren komen tegenwoordig niet vaak meer in het nieuws, maar hun recente geschiedenis is bekend en schrijnend. SEOTEC helpt om cultuur te behouden en de Oeigoerse jongeren die in Nederland opgroeien, ook de waarde van de Oeigoerse gebruiken en geschiedenis te leren. Ook wil SEOTEC de verhalen over vluchten, repressie en mensenrechtenschendingen vertellen en ook ons informeren.

Later dit jaar willen wij hun vanuit de NoorderLichtgemeente een bezoek brengen. Niet alleen als ‘goede buren’, maar ook als belangstellende luisteraars, benieuwd naar hun leven, als ballingen in het vrije Nederland.