Locatie

NooderLichtkerk

Bergweg 92b,

3707AE  Zeist

Telefoon: 030-6916034

Email: info@noorderlichtgemeente.nl

Facebook: https://www.facebook.com/noorderlichtzeist/

WIJKKAS

Bankrekeningnummer

NL81 INGB 0009 3603 23 t.n.v. Wijkkas NoorderLichtgemeente Zeist

Voor contact met de NoorderLichtgemeente graag het onderstaande formulier invullen.

Voor contact met onze beheerder over zaalverhuur graag een directe mail naar koster@noorderlichtgemeente.nl.

Contactformulier

Mail ons

0 + 8 = ?

Contact gegevens predikant

ds.(R.A.) Roel Bosch

ds.(R.A.) Roel Bosch

Predikant

Sinds september 2008 is ds. R.A. (Roel) Bosch aan de gemeente verbonden. Hij werd geboren in Den Haag, 1958, studeerde theologie in Kampen. Hij was predikant in Twello (1983) en Schiedam (1988), daarna studentenpredikant in Maastricht (1999) en verbonden aan de kerk van Eijsden (2004). Hij is getrouwd met Marleen van den Berg, kunstenaar; ze hebben twee volwassen kinderen. Roel is actief in de wereld van kerkmuziek en liturgie. Als vrijwilliger bij het Utrechts Landschap werkt hij regelmatig op Heidestein.
Ds. Bosch verzorgt het pastoraat in de hele gemeente. Telefonisch is hij het best bereikbaar van 9.00-9.45 uur (vrije dag: vrijdag). Hij kan bij u thuis komen, maar ook een gesprek in de Opkamer van de kerk is mogelijk. Afspraken kunt u direct met hem maken, maar ook via de contactpersoon pastoraat.

dr. R.A. (Roel) Bosch
Nelson Mandelalaan 148, 3707 KP Zeist
tel. 785 59 35 / 06 4421 6827
r.bosch@pgzeist.nl

Algemene contactadressen

Koster/Beheerder

Koster/Beheerder

Maarten Kluin
koster@noorderlichtgemeente.nl
Tel. 030-6916034
Bij voorkeur contact via email.
Voor aanvraag verhuur: zie menuoptie Verhuur

Scriba Kerkenraad

p.a. Bergweg 92a, 3707AE Zeist
scriba.nlg@pgzeist.nl
Karien de Haas

Pastoraal bezoek

Afspraken kunt u maken via
Corine Felix
Tel: 6963074
bezoek@noorderlichtgemeente.nl

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is op maandag, woensdag en donderdag geopend van 9.00-12.00 uur. Maurikstraat 55, 3701 HC Zeist tel. 692 03 00, hkb@pkn-zeist.nl

Kerkgebouw

NoorderLichtkerk
Bergweg 92b
3707 AE Zeist
Tel. (030) 691 60 34

Autorijdienst

Een kleine moeite, een groot plezier. Dat is het motto bij het rijden van de ‘kerktaxi’. Niet voor iedereen is de afstand van thuis naar het kerkgebouw eenvoudig te overbruggen. Daarom staat u de zondagse autodienst ter beschikking. Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met Hans Bijsterbosch.
Gemeenteleden zorgen bij toerbeurt voor vervoer. Wij zoeken nog enkele chauffeurs. Heeft u de beschikking over een auto en bent u op zondagochtend regelmatig in de kerk, geeft u zich dan op.

Hans Bijsterbosch, tel. 695 71 00