INLEIDING

We geven hier een overzicht van activiteiten die bij de samenstelling van deze Infogids bekend waren. Regelmatig komt ook op korte termijn een idee van de grond. Houd de Opgang, website, Zondagsbrief, nieuwsbrief en Facebook in de gaten!

 Voor suggesties en vragen kunt u zich wenden tot ds. Roel Bosch.

WERKGROEP JEUGD & GEZIN

In deze werkgroep wordt nagedacht over de betekenis van geloof voor kinderen, jongeren en hun ouders en de rol van onze gemeente daarbij. Er worden initiatieven ontplooid voor activiteiten waarbij ook andere werk- en taakgroepen worden betrokken.

De werkgroep:

  • helpt de ouderling Jeugd en Gezin om beleid te maken;
  • denkt mee over hoe jeugd- en jongerenwerk in de gemeente in het vizier komt/blijft;
  • maakt plannen voor aanvullende of andere vormen van geloofsopvoeding.

Myrthe Kluin, ouderling Jeugd en Gezin, tel. 06 186 951 44

jeugdengezin@noorderlichtgemeente.nl

ROND DE TAFEL

Ben je op zoek naar een groep mensen van rond de 35 die graag met elkaar praten over het geloof, maar ook met andere zaken bezig zijn? Dan is deze kring iets voor jou! We komen eens per maand bij elkaar. Tijdens een gezellige maaltijd gaan we in gesprek over onderwerpen die ons bezighouden en ons écht aanspreken.

Van harte welkom!

Daniël van Hoeijen, tel. 06 498 237 76

Maarten Kluin, tel. 06 339 572 81

50+ KRING

Deze kring, voor iedereen rond de 50, komt ongeveer eens in de drie weken bijeen in huiselijke setting. De avonden worden gevuld met geloofs-, kerkelijke dan wel maatschappelijke thema’s of andere onderwerpen die ons bezighouden. Ook leven we met elkaar mee in ons wel en wee.

De bijeenkomsten zijn op de laatste woensdag van de maand. De inhoudelijke voorbereiding van de avond zal bij toerbeurt worden gedaan door een van de groepsleden. Han Heurneman, die contactpersoon en gastheer is, zal de coördinerende taken verzorgen. Laat het weten als je met ons mee wil doen!

Han Heurneman, tel. 030 695 34 96

GELOOF EN GEZIN

Om ouders van jonge kinderen te verbinden en hen te ondersteunen en inspireren in de geloofsopvoeding is er de groep Geloof en Gezin. Via de app wordt regelmatig relevante informatie gedeeld of een suggestie gedaan om in het eigen gezin mee aan de slag te gaan. Ook uitnodigingen voor bijvoorbeeld een kinderconcert of de Kliederkerk worden hier gedeeld. Komend jaar hopen we ook weer een aantal ontmoetingen te organiseren rondom een thema.

De app-groep bestaat uit ouders vanuit de NoorderLichtgemeente, Zeist-West en De Bron en staat open voor andere belangstellenden.

Informatie bij:

Myrthe Kluin, ouderling Jeugd en Gezin, tel. 06 365 849 85,

of Geeske Donze, kerkelijk werker voor jeugd en gezin, tel. 06 252 122 69

ONTMOETINGSGROEP ‘GLAD’

In de ontmoetingsgroep ‘Geloof en het Leven van AlleDag’ (‘GLAD’) willen we met elkaar in gesprek zijn over onderwerpen die te maken hebben met ons geloof en het dagelijks leven. Verbinding tussen ‘het alledaagse hemelse en het alledaagse aardse’. We zijn geen ‘leerkring’, hoewel we natuurlijk ook van elkaar leren. De ontmoeting en het delen, het persoonlijke gesprek met elkaar, staan voorop.

De groep bestaat al een aantal jaren, maar ieder jaar wisselt de samenstelling, en nieuwe mensen zijn welkom.

De bijeenkomsten zijn eenmaal per 14 dagen op dinsdag, na het avondgebed (19.30 uur), van 20.00-21.30 uur in de Thomaszaal.

Informatie, opgave en data bij:

Ilse Heurneman, tel. 030 695 34 96

POËZIE – CONTACT!

‘Ik maak van tijd momenten

door mijn ogen dicht te doen en open’,

schrijft Maria Barnas. Een zin die ook mij een moment stil zet.

Samen gedichten lezen schept stilte en rust. De dichter biedt ons de ruimte om elkaar tegen te komen. Ieder leest op een eigen manier, we delen wat ons raakt. In de ontmoetingen rond poëzie treffen we ieder jaar meer of minder bekende dichters van nu en vroeger. We raken aan levensthema’s en woorden die belangrijk voor ons zijn.

Dit jaar onder anderen Maria Barnas, Eva Gerlach, Mustafa Stitou, Peter Vermaat.

Leiding ds. Roel Bosch.

Op de laatste woensdag van de maand, van september tot en met mei (niet in december), om 10.00 uur, Binnenbos, Hoogkanje 186 (max. 13 deelnemers).

I.v.m. de hoeveelheid ruimte in de zaal is opgave vooraf verplicht, bij Roel Bosch

GA MEE: GEMEENTEWANDELINGEN

Ga je mee, op een zondag na de kerkdienst? Ook dit jaar lopen we weer met elkaar door de vier seizoenen, door weer en wind, zon en regen. We kijken goed om ons heen, of raken in gesprek verdiept. En soms lopen we ook in stilte – ook dat is samen oplopen. Iedere keer treffen we een andere verrassing in de veelzijdige natuur in en om Zeist. Een ontspannen wandeling van twee uur, met halverwege een zelf meegebrachte lunch. Ook als je niet naar de kerkdienst kwam ben je natuurlijk welkom.

We vertrekken om 11.45 uur vanuit de kerk, per fiets of auto, naar het startpunt van de wandeling. Informeer even bij Roel of Maarten als je niet vanuit de kerk komt.

De data: 17 december, 10 maart, 2 juni. Houd Opgang, Zondagsbrief en website in de gaten!

Roel Bosch

Maarten en Myrthe Kluin, tel. 06 339 572 81

KOFFIEOCHTENDEN

Op de tweede woensdag van de maand (in de zomer wat vaker) begint de koffieochtend met een inloop om 10.00 uur. Er staat dan koffie en thee met iets lekkers klaar. Van 10.30-11.30 uur is er een thema, waarna we tot 12 uur nog gezellig napraten. Of even neuzen op de leestafel met allerlei tijdschriften die ook meegenomen kunnen worden.

U kunt aangeven of u opgehaald wilt worden. Eigen inbreng over activiteiten wordt zeer op prijs gesteld. Data en invulling van de ochtenden komen in de Zondagsbrief, Nieuwsbrief en Opgang.

Komende data in 2023 zijn: 11 okt., 8 nov. en 13 dec.

U bent van harte welkom!

Team koffieochtend

Info: Corine Felix, tel. 030 696 30 74

BOEKSPOT

In een hoekje van de Shalomzaal vindt u de NoorderLicht Boekspot. Een boekenkast vol met boeken en tijdschriften die het waard zijn om gelezen te worden.

Het werkt simpel: neem een mooi, goed boek mee van thuis en ruil dat om voor een boek uit de Boekspot. Zo heeft u een nieuw boek in handen en kan een ander uw boek weer lezen.

Schrijf ook eens een recensie in de voorkant van het boek! Voor een nieuwe lezer leuk om te weten wat u ervan vond, en wie weet, levert het nog boeiende gesprekken op.

Myrthe Kluin-Haster, tel. 06 186 915 44

KAARTEN MAKEN

Iedere eerste vrijdag van de maand komen we van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar in de Tuinzaal van de kerk. Van het aanwezige materiaal maken we kaarten, ieder naar eigen inzicht en ervaring. Intussen is er thee en voldoende gelegenheid om bij te praten.

De kaarten worden als blijk van medeleven naar gemeenteleden gestuurd. Een deel ook is te koop in de hal van de kerk. Van de opbrengst betalen we nieuw materiaal, wat overblijft gaat naar een diaconaal doel.

Nieuwe kaartenmakers zijn van harte welkom!

Informatie bij Tineke Doevendans,

tel 030 691 08 89

TUINGROEP

Een kleine groep gemeenteleden verzorgt de tuin rondom de kerk. We proberen dat op een natuurvriendelijke manier te doen. Zaaien, planten, onkruid wieden, veel snoeien en blad harken. Helpende handen en goede ideeën zijn welkom.

Tineke Doevendans, tel. 030 691 08 89

Cobi van Eck, tel. 06 831 733 52

ALPHA-CURSUS

De Alpha-cursus biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen en eigentijdse manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk. Iedere avond begint met een gezellige maaltijd. Daarna luister je naar een korte inleiding over een bepaald onderwerp en praat je daar in kleine groepjes over door. De cursus duurt tien avonden en een hele dag of een weekend. Bij voldoende deelname zal er begin volgend jaar weer een Alpha-cursus starten.

alphazeist@gmail.com