ZONDAGSBRIEF

De Zondagsbrief van de NoorderLichtgemeente wordt wekelijks aan de kerkgangers uitgedeeld. De brief bevat de liturgie, activiteiten rond de kerkdienst en mededelingen.

Het doel van de Zondagsbrief is het aantal afkondigingen te verminderen, het meevieren van de kerkdienst (kerkomroep) te verbeteren en de meest actuele informatie betreffende de gemeente te publiceren.

Er zijn drie vuistregels voor kopij die opgenomen wordt in de Zondagsbrief:

  1. De inhoud van de kopij moet direct met onze wijkgemeente of met de kerk van Zeist te maken hebben.
  2. De inhoud van de kopij mag geen commercieel doel hebben.
  3. De kopij mag max. 75-100 woorden lang zijn, en moet altijd voorzien zijn van afzender en telefoonnummer.

Een lange versie kan in de Nieuwsbrief op vrijdag worden geplaatst. In de Zondagsbrief kan dan een verwijzing staan naar dat artikel.

De redactie behoudt het recht teksten in te korten of bij gebrek aan ruimte in het geheel niet te plaatsen.

Aanleveren kan via de volgende emailadressen:

Jan Willem Wemekamp, tel. 06 536 766 38

KERKOMROEP en YOUTUBE

De kerk is aangesloten op het kerkomroepsysteem van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (SIKN). Bent u niet in staat de kerkdiensten te bezoeken, dan kan een aansluiting op de kerkomroep van de NoorderLichtkerk uitkomst bieden. Uitzendingen kunnen worden bekeken en beluisterd via het internet of een aparte ontvanger. Voor deze ontvanger is altijd een werkende internetverbinding nodig. Plaatsing van een ontvanger thuis zorgt ervoor dat u de diensten toch rechtstreeks kunt beluisteren. Niet alleen de zondagse erediensten, maar ook trouw- en rouwdiensten worden op verzoek uitgezonden. De diensten worden tevens uitgezonden via het internet, zie hiervoor www.noorderlichtgemeente.nl en klik op Kerkomroep (beeld/geluid) of op de YouTube knop.

Informatie over het kerkomroepsysteem en aanvragen graag via de diaconie.

GELUIDS- & BEAMERTEAM

De NoorderLichtgemeente maakt gebruik van een beamer om teksten van liederen te projecteren. Een enthousiast team van vrijwilligers zorgt voor het samenstellen van de wekelijkse presentaties. Voel je er wat voor om mee te doen en beschik je over redelijk wat computerkennis en technische vaardigheden, neem dan contact op.

Ook is er een team voor de tv-uitzendingen. Zij bedienen de camera’s en zorgen dat het televisiebeeld een duidelijke en mooie weergave is van onze vieringen. Wil je meedoen, neem dan contact op.

Jan Willem Wemekamp, tel. 06 536 766 38

WEBSITE, NIEUWSBRIEF, FACEBOOK, APP NOORDERLICHT

Onze kerk heeft haar eigen website: www.noorderlichtgemeente.nl. Je vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van de kerkdiensten, foto’s van recente gebeurtenissen, belangrijke informatie, zoals uitnodigingen voor vergaderingen, en alle activiteiten uit deze Infogids. In de agenda op de startpagina kun je zien wanneer, hoe laat en in welke zaal bepaalde activiteiten zijn.

Veel betrokkenen bij de NoorderLichtgemeente ontvangen al de e-mailnieuwsbrief. Deze wordt wekelijks (behalve in de zomervakantie) en bij bijzonderheden verstuurd, uiteraard met gesloten adressering. Je kunt je via de website abonneren.

De Facebookgroep van de NoorderLicht, www.facebook.com/noorderlichtzeist, heeft ruim tweehonderd volgers. Vele anderen lezen weer over hun schouders mee, en krijgen zo een beeld van onze veelzijdige gemeente en de vele betrokkenen.

APP Noorderlicht

Leden van de NoorderLichtgemeente kunnen toegang krijgen tot een interne appgroep, ondersteund door Donkey Mobile. Aanmelden kan bij de beheerder, marco@wemekamp.com

KERKBLAD OPGANG

Opgang is de maandelijkse uitgave van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zeist. In dit blad treft u, naast het vertrouwde kerkdienstenrooster en actueel nieuws uit alle aangesloten wijkgemeentes, ook inhoudelijke artikelen, achtergrondverhalen en interviews aan. Opgang wil een verbindend blad zijn dat een brug slaat naar mensen en kerken in Zeist en daarbuiten. U kunt zich abonneren op het blad, dat elf keer per jaar verschijnt; de editie juli/augustus is voor twee maanden. Ook ligt er altijd een recente Opgang in de kerk.

Wilt u abonnee worden of heeft u een zakelijke vraag over de bezorging, advertenties e.d.? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau van de PGZ via email: kb@pgzeist.nl of telefonisch op 030-6920300.

Informatie over Opgang: www.opgang.info