Advent 2023

De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
Lucas 1: 21-23

De aankondiging van de geboorte van Johannes (Lees het hele verhaal in Lucas 1:5 – 25) is een indrukwekkend gesprek tussen aartsengel Gabriël en Zacharias. Stel dat het zou kunnen. Stel dat je Zacharias bent. Stel dat iemand je hoop geeft, terwijl je de hoop allang hebt opgegeven. Dat maakt stil en zet aan tot twijfel en overdenking. Dan komt het op. Een diep verdriet over gemis en leegte in een kinderloos gezin. Een intense blijdschap over een wens die toch in vervulling kan gaan. Een keiharde splitsing tussen tussen twee botsende emoties, en tussen twee mogelijkheden stil worden en moeten zwijgen. Een ongelofelijke verwondering over wat is. Ongelofelijke dankbaarheid voor wat zal zijn. In het stille zwijgen van Zacharias schuilt alles.
~
Daniël v H.

 


Over de stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken,
vind ik ook wel een stilte, midden op straat,
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas,
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was, en die stem er niet was,
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was,
en Zijn stem was er niet,
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet,
en dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’

Numeri 6:22-27

 

Er zijn priesters en profeten. Profeten zijn bijzondere mensen. Die hébben iets, daar merk je iets aan.

Priesters zijn in de bijbel gewoon kind van een priester. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, vroom en onvroom, precies of slordig. De priesters zijn gewoon alleen maar doorgeefluik.

Ze doen wat gebeuren moet, in de tempel, met offers, en eens per dag: met de zegen.

Zij zeggen de goede woorden, ook als ze zelf helemaal zulke goede mensen niet zijn.

En die goede woorden gaan de geschiedenis door. De zegen springt haasje over, via al die priesters op al die mensen die daar in de buurt staan. De vrouw die zich dag en nacht inzet voor anderen krijgt de zegen van een man die over alles zijn schouders ophaalt. Het is de zegen van God.

‘Van wie heb je dat gekregen?’, kan je vragen aan iemand die iets moois laat zien.

Bij de zegen mag je dan zeggen: het was een glimlach van God. ‘Zijn aangezicht zal over u lichten’: dat is de bijbelse manier om de glimlach van God op te laten gaan, zijn zon te laten stralen.

Welke zegen heb jij ontvangen, op een bijzondere en onverwachte manier?

En welke zegen heb jij, ondanks jezelf misschien, doorgegeven aan een ander?

Tenslotte: naar welke zegen zie je uit, deze tijd van Advent?

~Roel

Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.
U bent uw land genadig geweest, HEER,
U keerde het lot van Jakob ten goede,
nam de schuld van uw volk weg
en bedekte al zijn zonden. sela
U bedwong uw woede
en wendde u af van uw brandende toorn.
God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.
Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren,
verbolgen zijn van geslacht op geslacht?
Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in U verheugen.
Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.
Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!
Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
trouw en liefde omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
trouw bloeit uit de aarde op,
recht ziet uit de hemel toe.
De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
Het recht gaat voor God uit
en baant voor Hem de weg.

Psalm 85

Bij deze psalm moest ik direct denken aan een kunstwerk van John August Swanson (Psalm 85, 2003).
Zijn stijl is kleurrijk (spreekt hoop uit) en eenvoudig (iedereen kan de boodschap begrijpen).
Elke regel uit de psalm spreekt tot je wanneer je het schilderij bekijkt.
In dit simpele beeld valt enorm veel te ontdekken!
Swanson heeft meer ‘Bijbelse’ kunst op zijn naam staan, en deze schilderijen eens te bekijken is zeker de moeite waard.
~Carolina

 

December. Buiten koud, binnen warme chocolademelk, kaarsjes, een dekentje.
Volop vieringen, concerten, bijzondere momenten.
Een drukke tijd voor jou misschien ook wel, je mist bijna de pauzeknop,
de ademruimte om de verwachting op je in te laten werken…

De adventsberichtjes op deze pagina hopen dat rustmomentje voor je te zijn.
Elke dag even stilstaan bij ‘een nieuw begin’.
Een Bijbeltekst of een liedtekst en een reflectie daarop van een bekende of (voor jou nog) onbekende.
Wat roept die tekst op, wat resoneert, wat raakt en zet aan?

Er is ruimte om te reageren, doe dat ook vooral! Wat komt er bij jou binnen?
Juist door jouw reactie en gedachten wordt dit project nog rijker.

Ga mee!
Op vrijdag 1 december starten we.