PREDIKANTEN

ds.(R.A.) Roel Bosch

Predikant

Sinds september 2008 is ds. R.A. (Roel) Bosch aan de gemeente verbonden.
Ds. Bosch verzorgt het pastoraat in de hele gemeente. Telefonisch is hij het best bereikbaar van 9.00-9.45 uur (vrije dag: vrijdag). Hij kan bij u thuis komen, maar ook een gesprek in de Opkamer van de kerk is mogelijk. Afspraken kunt u direct met hem maken, maar ook via de contactpersoon pastoraat.

dr. R.A. Bosch
Nelson Mandelalaan 148, 3707 KP Zeist
tel. 785 59 35 / 06 4421 6827
r.bosch@noorderlichtgemeente.nl

ds. Fia Oomen

ds. Fia (S.M.) Oomen

Sinds 1 juni 2022 werkt ds. Oomen 12 uur per week als predikant voor ondersteunende diensten in de NoorderLichtgemeente. Zij richt zich met name op het pastoraat voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Afspraken kunt u direct met haar maken, maar ook via de contactpersoon pastoraat.

ds. S.M. Oomen
Walraven van Halllaan 9, 3705 PW Zeist
tel. 06 254 618 60
sophia.oomen@kpnmail.nl

WIJKKERKENRAAD

MODERAMEN
Voorzitter Patrick Dool
Predikant ds. Roel Bosch 06 442 168 27
Scriba Karien de Haas 06 555 629 33
. email scribaat@noorderlichtgemeente.nl
. postadres Bergweg 92a, 3707 AE Zeist
Plv. voorzitter Johan van Staveren 030 691 63 28
OUDERLINGEN
Bestuur Patrick Dool
Karien de Haas 06 555 629 33
Jeugd en Gezin Myrthe Kluin-Haster 06 186 951 44
Pastoraat Carolina Meijers 06 278 586 16
DIAKENEN
Voorzitter Johan van Staveren 030 691 63 28
Secretaris Ynske Rovers 030 888 35 60
Penningmeester Eduard van Oel 030 696 32 94
Jan Drost 030 691 22 67
Daniël van Hoeijen 06 198 237 76
Renske van Hoeijen 06 518 089 78
Marco Wemekamp 06 489 726 61
Hoven Hans Bijsterbosch 030 695 71 00
OUDERLING-KERKRENTMEESTERS
Margot Hinderink 06 224 539 04
Chris Phielix 06 229 695 04
Eric Velleman 030 695 46 70

VERGADERINGEN

Moderamen Kerkenraad
2 oktober
16 oktober 30 oktober
13 november 27 november
11 december 8 januari
22 januari 9 februari

De NoorderLichtgemeente is een van de zeven wijken die samen de Protestantse Gemeente Zeist vormen. De Algemene Kerkenraad is de overkoepelende raad.

Het College van diakenen en het College van kerkrentmeesters adviseren de Algemene Kerkenraad, het kerkelijk bureau staat de gemeente en de wijken ten dienste.

KERKGEBOUW

NooderLichtkerk

Bergweg 92b,

3707AE  Zeist

Telefoon: 030-6916034

Email: info@noorderlichtgemeente.nl

Facebook: https://www.facebook.com/noorderlichtzeist/

VIERINGEN

  • iedere zondag eredienst, 10.00 uur
  • iedere dinsdag avondgebed (behalve in de zomervakantie) 19.30 uur, stiltekapel, bereikbaar via het voorplein.

KOSTER / BEHEERDER

Als parttime koster/beheerder van de NoorderLichtkerk ben ik verantwoordelijk voor het beheren van het gebouw en de reserveringen van de zalen. Daarnaast is een belangrijke taak het coördineren van de vrijwilligers.

De NoorderLichtkerk wordt gelukkig goed en veel gebruikt, door onze eigen gemeente, maar ook door externe huurders. Overdag zijn dit veelal organisaties die werkzaam zijn in het maatschappelijk veld, in de avonden en het weekend meer denksporters en andere verenigingen. Kijk gerust eens in de online om te zien wat er allemaal gebeurt.

Alle reserveringen kunnen worden aangevraagd via www.noorderlichtgemeente.nl/verhuur.

Als parttime koster/beheerder ben ik bijzonder dankbaar voor de inzet van diverse gemeenteleden. Mocht je willen helpen, weet dan dat ik altijd op zoek ben naar twee verschillende typen vrijwilligers: 1) Mensen voor overdag: een aantal losse momenten op de dag waarop je klaarzet of opruimt en 2) Mensen voor de avond: bardienst bij een vereniging. De frequentie kunnen we natuurlijk samen bepalen.

Op deze manier kunnen we op laagdrempelige wijze een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven in Zeist vanuit onze gemeente.

Doe jij mee? Spreek me dan even aan, bel me of mail me. Samen kunnen we alles!

Maarten Kluin

tel. 06 339 572 81

of: koster@noorderlichtgemeente.nl

VERHUUR ZALEN NL-KERK

De NoorderLichtkerk beschikt over een aantal zalen die ook voor verhuur beschikbaar zijn. In de zalen zijn mediavoorzieningen zoals beamer en geluidsapparatuur beschikbaar. Uiteraard verzorgen wij voor u een vers kopje koffie, thee of andere dranken. Op de website vindt u de huurprijzen en het aanvraagformulier evenals de consumptieprijzen en voorwaarden.

Kerkzaal

Geschikt voor kerkdiensten, concerten en lezingen. Aantal personen max. 450.

Shalomzaal

Geschikt voor feesten, toneelvoorstellingen, vergaderingen, etc. Aantal personen max. 110.

Thomaszaal

Geschikt voor vergaderingen en lezingen. Aantal personen max. 30.

Diverse kleinere ruimtes

Geschikt voor vergaderingen, lezingen en creatieve bijeenkomsten. Aantal personen max. 8-12.

LEDENADMINISTRATIE

Wie nieuw is komen wonen in Zeist, gaat verhuizen of trouwen, moet dit doorgeven aan het Kerkelijk Bureau van de PGZ. Dit geldt ook bij geboorte of overlijden van een gezinslid. Alle mutaties worden verwerkt in de ledenregistratie.

Heeft u andere vragen m.b.t. de ledenadministratie, dan is Henk Ruiter contactpersoon/vraagbaak voor onze wijk.

E-mail: Henk Ruiter , tel. 030 693 11 23

WIJKKAS

In januari wordt, tegelijk met de Actie Kerkbalans, uw bijdrage gevraagd voor de Wijkkas. Deze kas is bedoeld om communicatiemiddelen en activiteiten in onze wijkgemeente te betalen. Denk hierbij aan de Infogids, Zondagsbrief, bloemengroet, dirigent van de cantorij, koffiedrinken na de dienst, gemeentezondag, koffieochtenden, ontmoetingsmiddagen, jeugdwerk, materiaal voor catechese en kinderdienst, bezoekwerk, attenties en beheer- en bestuurskosten.

Vanuit onze gemeente worden de betalingen gedaan door Johan Wemekamp. Betaalverzoeken, liefst meerdere verzoeken bij elkaar en dan minder frequent, kunt u mailen naar wijkkas@noorderlichtgemeente.nl. Graag uw factuur in PDF-formaat.

De financiële administratie van de Wijkkas is in handen van het Kerkelijk Bureau.

BANKREKENINGNUMMER:

NL79 RABO 0373 7462 29 t.n.v. CvK Prot. Gem. Zeist inz. Wijkkas NoorderLichtgemeente Zeist.

Informatie: kerkrentmeester@noorderlichtgemeente.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE ZEIST

Scriba: Bart Wesselink

scriba@pg-zeist.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Administratie: Annemarie van de Water

p/a Kerkelijk Bureau

tel. 030 692 47 82

diaconie@pkn-zeist.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Secretariaat: Jelmer Martens

secretaris.cvk@pgzeist.nl

WEBSITE

www.pgzeist.nl

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zeist verzorgt onder meer de financiële- en ledenadministratie. Wie gaat verhuizen of trouwen, moet dit doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. Dit geldt tevens voor geboorte of overlijden van een gezinslid. Alle gemelde mutaties worden verwerkt in de ledenregistratie.

Hoofd Kerkelijk Bureau: Gerrit Jan Randewijk. Het Kerkelijk Bureau is geopend op woensdag en donderdag van 9.00 -12.00 uur.

Kerkelijk Centrum Zeist-West

De Clomp 33-02, 3704 KB Zeist

tel. 030 692 03 00, kb@pgzeist.nl