Zondagsbrief

De Zondagsbrief van de NoorderLichtgemeente wordt wekelijks aan de kerkgangers uitgedeeld. De brief bevat de liturgie, activiteiten rond de kerkdienst en mededelingen.

Het doel van de Zondagsbrief is het aantal afkondigingen te verminderen, het meevieren van de kerkdienst (kerkomroep) te verbeteren en de meest actuele informatie betreffende de gemeente te publiceren.

Er zijn drie vuistregels voor kopij die opgenomen wordt in de Zondagsbrief:

  1. De inhoud van de kopij moet direct met onze wijkgemeente of met de kerk van Zeist te maken hebben.
  2. De inhoud van de kopij mag geen commercieel doel hebben.
  3. De kopij moet altijd voorzien zijn van afzender en telefoonnummer.

De redactie behoudt het recht teksten in te korten of bij gebrek aan ruimte in het geheel niet te plaatsen. De kopij moet op donderdag vóór 19.00 uur binnen zijn, via e-mail: zondagsbrief@noorderlichtgemeente.nl