INLEIDING

Het is goed dat mensen naar elkaar omzien in de gemeente. In dagen van vreugde en verdriet kunnen we zo delen in wat ons op het hart ligt. Het meeste omzien naar elkaar vindt ‘zomaar’ plaats, als mensen elkaar ontmoeten. Dat kan in de kerk zijn, in de buurt, in de winkel… Dan is er contact ‘met iemand van de kerk, met elkaar’. Maar er is ook pastoraat dat we aan elkaar aanbieden. Contactpersonen, pastoraal (mede)werkers, ouderlingen of een van de predikanten kunnen bij u op bezoek komen, of organiseren een ontmoeting van een aantal gemeenteleden bij een van hen aan huis of in de kerk.

Ook is er regelmatig een gemeentemiddag, een kans op goede gesprekken

PASTORAAL TEAM

Predikanten: ds. Roel Bosch en Fia Oomen
Contactpersoon: Corine Felix-Witteveen
Pastoraal ouderling: Carolina Meijers

WIJKINDELING

De wijkgemeente is ingedeeld in een aantal secties. In de meeste van deze secties zijn contactpersonen die het contact onderhouden met de gemeenteleden. Als u een vraag heeft of u wilt graag dat iemand langskomt, bij uzelf of een ander, belt of mailt u dan met Corine Felix, tel. 030 696 30 74 of bezoek@noorderlichtgemeente.nl.

Zij geeft dat dan door aan een van de predikanten, ouderling of een ander gemeentelid.

U kunt ook rechtstreeks met ds. Roel Bosch of ds. Fia Oomen contact opnemen.

Heeft u zelf belangstelling om contactpersoon te zijn, dan bent u zeer welkom. Er is altijd plaats voor meer contactpersonen. We bespreken graag met u wat u zou willen of kunnen doen. Corine Felix kan u meer informatie geven en u kunt zich ook bij haar aanmelden.

Wijk Noord

Ouderling: Vacant

Allen ten noorden en oosten van de Utrechtseweg en de as Schaerweijdelaan – Bergweg – Boulevard. Ook de gemeenteleden ten noorden van A28 in Bosch en Duin en Huis ter Heide.

Wijk Centrum

Ouderling Vacant

Allen tussen Utrechtseweg, de as Schaerweijdelaan – Bergweg – Boulevard en de lijn Laan van Beek en Royen – Woudenbergseweg,

Wijk Oost

Ouderling Vacant

Allen vanaf Driebergseweg tussen de lijn Laan van Beek en Royen -Woudenbergseweg en Heidestein, grens Driebergen, plus Laan van Rijnwijk en Odijkseweg.

Wijk West

Allen ten westen van de Utrechtse- en Driebergseweg, behalve Laan van Rijnwijk en Odijkseweg.

Daarbij ook allen buiten de gemeentegrenzen, voorheen ‘Buitenpoorters’.

Hoven en Huizen

Allen in Amandelhof, Spathodea, In de Dennen, Heerewegen, Bovenwegen, de Wijngaard, de Binnenhof en andere huizen zoals Pavia, Alianthus, Wulperhorst binnen en buiten de gemeentegrenzen.

CONTACTPERSONEN IN DE WIJK

Douwe van Barneveld

Ineke van den Bosch

Karin Bout

Diny Burgers

Marcella van Dam

Miriam Dekker

Willemien van Delft

Tineke Doevendans

Jan Drost

Monica Ferguson

George Jacobsz

Helen van Mourik

Henk Ruiter

Anneke van Setten

Geeske van Strien

Paul Swinkels

Sjanie Versteegh

Jelle van Vliet

Ewout Vossebeld

Ingrid Vossebeld

Eric van Waveren

Evert van Woudenbergh

De verdeling van de contactpersonen over de adressen is bekend bij het pastoraal team.

PASTORAAT IN HOVEN EN HUIZEN

Naast de geestelijk verzorger is er uit de verschillende PKN-gemeentes een aantal mensen die de bewoners van de hoven bezoeken.

Vanuit de NoorderLichtgemeente:

Spathodea:

Willemien van Delft, tel. 06 305 811 78