Op deze pagina zit u de actuele nieuwsberichten.

Rondom de vieringen

Zondag  26 januari nemen we afscheid van een rij ambtsdragers, diakenen en ouderlingen, en kunnen we enkelen nieuw bevestigen of herbevestigen. We zijn blij dat we steeds weer mensen vinden die hun schouders er onder willen zetten. Niet alleen als ambtsdrager, misschien zullen we in het komende jaar voor sommige taken ook anderen vragen, zeker als het aantal diakenen lager komt te liggen dan we gewend waren. Mooi dat we juist lezen uit Matteüs 4:12-22, de roeping van een paar vissers, die een ander soort net in handen geduwd krijgen.

’s Avonds op deze dag is er een Taizéviering, verzorgd door ‘Ondertussen’, de woongroep in de Nijenheimflat 40. De interkerkelijke samenwerking en oecumene kent vele vormen.

Zondag 2 februari gaat ds. Rebecca Onderstal voor. Zij is predikant in Houten.

Zondag 9 februari, de Veertigdagentijd is niet ver meer. Het oecumenisch leesrooster stelt voor, dat we vanaf vandaag in het boek Exodus de tocht naar het beloofde land gaan ondernemen. Ik weet nu nog niet zeker of we dat helemaal gaan volgen, maar voor deze zondag sluit ik aan: we lezen Exodus 1, naast Matteüs 5:13-16. We vieren de tafel van de Heer, brood voor onderweg. Voorganger ds. Roel Bosch.

Zondag 16 februari gaat ds. Jan Minnema voor, verbonden aan de Bron; het is een ruilbeurt met ds. Bosch.

Zondag 23 februari  lezen we uit Exodus 2:11-25, de driftige Mozes slaat een slavendrijver dood. En dan? Hij is nu echt overal vreemdeling, in Egypte, in Midjan, waar hoort een mens eigenlijk thuis? Daarnaast staat Matteüs 5:33-48: heb je vijanden lief. Wat een tegenstellingen. Om 19.30 uur is er een Ionaviering.Voorganger ds. Roel Bosch.

Zondag 1 maart, de eerste zondag in de Veertig dagen, komen we in de woestijn terecht, met Jezus en de ‘uiteenwerper’, de ‘diabolos’, de grote in de war brenger, Matteüs 4:1-11. Hoe komen we door de chaos weer op een recht spoor? Het ‘Ik zal er zijn’ van Exodus 3:1-18 klinkt daar naast. De cantorij o.l.v. Jasper Witteveen zingt. Voorganger ds. Roel Bosch.

Avondgebeden

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst bezoekwerk

Voor ieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor bezoekwerk en pastoraat organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst. Voor deze ontmoeting hebben we twee data vastgesteld waaruit u kunt kiezen om te komen. De data zijn:

Woensdag 5 februari, 19.45 uur inloop met koffie/thee, 20.00 uur start.

Dinsdag 18 februari, 14.45 uur inloop met koffie/thee, 15.00 uur start.

Uitgangspunt is om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en met elkaar van gedachten te wisselen over present zijn in het bezoekwerk. We hopen velen van u op een van deze data te begroeten in dit zo belangrijke en waardevolle werk van het gemeente-zijn. Om praktische redenen zien we graag uw aanmelding tegemoet bij Corine Felix: bezoek@noorderlichtgemeente.nl

Met een hartelijke groet,  Corine Felix (coördinator bezoekwerk) en Aster Barkmeijer (kerkelijk werker)

Koffieochtenden

Op iedere laatste woensdag van de maand kunt U komen koffiedrinken in de Thomaszaal, achter de Kerk. U bent welkom om even gauw een kopje koffie te drinken, maar u mag natuurlijk langer blijven zitten. Misschien heeft u dan een leuk gesprekje over alledaagse dingen, misschien kunt zelfs tot een dieper gaand gesprek komen. Alles in een prettige, woonkamerachtige setting. We hebben nu gasten die de eerste keer voorzichtig binnenkwamen en zich nu helemaal thuis voelen en de laatste woensdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur in hun agenda zetten, opdat dat evenement er niet bij in schiet.

Mocht u van handwerken houden, dan komt dat helemaal goed uit: er zijn dames druk in de weer met brei- en haakpennen, dan past U daar zeker goed bij. Bij eventuele vervoersproblemen wordt vervoer geregeld. Wij halen u op en brengen u weer netjes thuis. U kunt voor vragen over bezoek en vervoer altijd contact opnemen met

Carla Valstar 030 8781544 of Frits Sijbenga. (030 6567753). Iedereen van harte welkom, dames en heren!