Op deze pagina zit u de actuele nieuwsberichten.

Rondom de vieringen

Zondag 9 februari, de Veertigdagentijd is niet ver meer. Het oecumenisch leesrooster stelt voor, dat we vanaf vandaag in het boek Exodus de tocht naar het beloofde land gaan ondernemen. Ik weet nu nog niet zeker of we dat helemaal gaan volgen, maar voor deze zondag sluit ik aan: we lezen Exodus 1, naast Matteüs 5:13-16. We vieren de tafel van de Heer, brood voor onderweg. Voorganger ds. Roel Bosch.

Zondag 16 februari gaat ds. Jan Minnema voor, verbonden aan de Bron; het is een ruilbeurt met ds. Bosch.

Zondag 23 februari  lezen we uit Exodus 2:11-25, de driftige Mozes slaat een slavendrijver dood. En dan? Hij is nu echt overal vreemdeling, in Egypte, in Midjan, waar hoort een mens eigenlijk thuis? Daarnaast staat Matteüs 5:33-48: heb je vijanden lief. Wat een tegenstellingen. Om 19.30 uur is er een Ionaviering.Voorganger ds. Roel Bosch.

Zondag 1 maart, de eerste zondag in de Veertig dagen, komen we in de woestijn terecht, met Jezus en de ‘uiteenwerper’, de ‘diabolos’, de grote in de war brenger, Matteüs 4:1-11. Hoe komen we door de chaos weer op een recht spoor? Het ‘Ik zal er zijn’ van Exodus 3:1-18 klinkt daar naast. De cantorij o.l.v. Jasper Witteveen zingt. Voorganger ds. Roel Bosch.

Avondgebeden

Groene theologie

Op 18 februari is de 2e avond ‘groene theologie’. Hoe lezen we de Bijbel als het over de natuur, de schepping, gaat? Hoe gekleurd is onze manier van kijken? We verdiepen ons in een paar bekende Bijbelgedeelten. Aanvang 20.00 uur, Thomaszaal.

“Heel NLG Vast”

Was u/ Ben jij dit jaar ook van plan om iets extra’s te doen of te laten tijdens de 40-dagentijd?

Te laten zou bijvoorbeeld kunnen zijn: geen alcohol, geen Facebook, geen snoep.

Te doen zou kunnen zijn: Voortaan ergens op tijd aanwezig zijn, omzien naar elkaar.

Graag willen we 4 bijeenkomsten organiseren ter verdieping en om elkaar hierin te bemoedigen.

De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 20 uur tot 21:30 uur op:  17-2, 9-3, 23-3 en 6-4.

Locatie: bij een van de deelnemers thuis.

Opgave graag voor 10 februari en informatie bij Helenvanmourik@ziggo.nl of 06-37302680

“Vastenteam” Carla Valstar, Ingrid Vossebeld en Helen van Mourik

Gemeentewandeling

Op 16 februari gaan we weer wandelen. Per fiets of auto vertrekken we rond 11.45 uur vanuit de hal van de kerk naar onze start, ergens in een Zeister park of bos, rond 14.00 zijn we uitgewandeld. Neem je zelf je lunch mee, voor een stop halverwege? Voor ieder die van wandelen houdt is dit ook een leuke manier om weer eens met anderen onderweg te zijn. Zwijgend, pratend, kijkend. Samen zie en hoor je meer!

Gemeenteontbijt: zondag 9 februari

Inmiddels hebben we het alweer een paar keer gedaan: samen ontbijten voorafgaand aan de Avondmaalsdienst. Iedereen die wil mag aanschuiven in de Shalomzaal. Er zijn kinderstoelen voor de kleinsten. We beginnen samen, met gebed en/of lied en eten samen. Leuk om met (andere) mensen aan het ontbijt te zitten. We helpen elkaar: ‘Mag ik van jou de …. ‘, en we ruimen samen op. De eerst volgende keer is zondag 9 februari. We beginnen om 8:45 uur. Graag even opgeven bij Anne Geesink (anne@vananne.nl – 06-54364095) of Inge Enserink (derk.inge.enserink@gmail.com – 06-36584985). Je kunt je ook aanmelden op het formulier op het prikbord in de hal. We zien je graag!

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst bezoekwerk

Voor ieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor bezoekwerk en pastoraat organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst. Voor deze ontmoeting hebben we twee data vastgesteld waaruit u kunt kiezen om te komen. De data zijn:

Woensdag 5 februari, 19.45 uur inloop met koffie/thee, 20.00 uur start.

Dinsdag 18 februari, 14.45 uur inloop met koffie/thee, 15.00 uur start.

Uitgangspunt is om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en met elkaar van gedachten te wisselen over present zijn in het bezoekwerk. We hopen velen van u op een van deze data te begroeten in dit zo belangrijke en waardevolle werk van het gemeente-zijn. Om praktische redenen zien we graag uw aanmelding tegemoet bij Corine Felix: bezoek@noorderlichtgemeente.nl

Met een hartelijke groet,  Corine Felix (coördinator bezoekwerk) en Aster Barkmeijer (kerkelijk werker)

Koffieochtenden

Op iedere laatste woensdag van de maand kunt U komen koffiedrinken in de Thomaszaal, achter de Kerk. U bent welkom om even gauw een kopje koffie te drinken, maar u mag natuurlijk langer blijven zitten. Misschien heeft u dan een leuk gesprekje over alledaagse dingen, misschien kunt zelfs tot een dieper gaand gesprek komen. Alles in een prettige, woonkamerachtige setting. We hebben nu gasten die de eerste keer voorzichtig binnenkwamen en zich nu helemaal thuis voelen en de laatste woensdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur in hun agenda zetten, opdat dat evenement er niet bij in schiet.

Mocht u van handwerken houden, dan komt dat helemaal goed uit: er zijn dames druk in de weer met brei- en haakpennen, dan past U daar zeker goed bij. Bij eventuele vervoersproblemen wordt vervoer geregeld. Wij halen u op en brengen u weer netjes thuis. U kunt voor vragen over bezoek en vervoer altijd contact opnemen met

Carla Valstar 030 8781544 of Frits Sijbenga. (030 6567753). Iedereen van harte welkom, dames en heren!

Jongerendienst

Graag bieden we in de NLG vanaf dit jaar 2 x per maand Jongerendienst aan. Zit je op het voortgezet onderwijs, dan ben je er welkom! We starten om 10.00 uur in het Jeugdhonk (rechts achter de kerk) en stoppen rond 10.45 uur. Dan gaan we samen met de kinderen van de kinderdienst de kerkzaal in om de zegen mee te krijgen.
We sluiten aan op het thema van de zondag, maar spelen ook in op wat jou bezighoudt. Er is natuurlijk ruimte voor geloof en de Bijbel, maar net zo goed voor ontmoeting, gesprek, film, muziek en spel. Kortom, een leuke manier om met het geloof bezig te zijn en leeftijdsgenoten beter te leren kennen.
Op de hoogte blijven? Via WhatsApp of e-mail ontvang je tijdig informatie of een herinnering. Meld je aan via jnd@noorderlichtgemeente.nl
En voor nieuwe ideeën staan we altijd open, spreek ons aan! De komende zondagen zijn ingepland: 03/02 17/02 03/03 17/03 31/03 14/4 28/4 17/5 26/5 9/6 23/6

Team Jongerendienst: Heidi, Nathalie, Han, Efrim, Helga en Helen