Vrede moet je leren
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? De Nederlandse theologe Jeannet Bierman werkt als docent praktische theologie in Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Praktische theologie
Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Stage lopen bij kansarme jongeren
De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren.

Belangrijk werk

Wereldwijd heeft de kerk steeds weer een ander gezicht en een ander invalshoek. Bij deze opleiding gaat het niet alleen om academische, theologische vaardigheden, maar net zo goed om praktische kunde die nodig is om gewone mensen bij te staan. Op zondag 5 november collecteren we in de kerk voor dit doel. We dragen dan een steentje bij om de kosten van dit werk te dekken én te laten weten dat we betrokken zijn op dit werk van de kerk.

Klik om meer te lezen of rechtstreeks te doneren.

Bazaar op 22 oktober
Halverwege 2021 ontving onze NoorderLichtgemeente een verzoek. “Wij zijn Abdulrahman Abla en Aboekasem Abdoelasiz, jullie Oeigoerse buren. Kunnen we keer komen kennismaken?” Deze vraag leidde eind 2021 tot een indrukwekkende presentatie door Oeigoerse Zeistenaren tijdens een kerkdienst. En nadien was er incidenteel persoonlijk contact. Nu ontvingen wij weer een uitnodiging, dit keer voor de bazaar, die op 22 oktober wordt gehouden in het educatiecentrum aan de Van Reenenweg, tegenover de Action. Dat centrum is van de Stichting Europa Oost Turkistan Educatie Centrum (SEOTEC), waarvan Abdulrahman voorzitter is.

Van de uitnodiging voor 22 oktober willen wij gebruik maken. Gaat u mee? Noteer: zondag 22 oktober, 13.00 uur. Verzamelen bij de parkeerplaats bij de Action-winkel.

Op bezoek?
De Oeigoeren komen tegenwoordig niet vaak meer in het nieuws, maar hun recente geschiedenis is bekend en schrijnend. SEOTEC helpt om cultuur te behouden en de Oeigoerse jongeren die in Nederland opgroeien, ook de waarde van de Oeigoerse gebruiken en geschiedenis te leren. Ook wil SEOTEC de verhalen over vluchten, repressie en mensenrechtenschendingen vertellen en ook ons informeren.

Later dit jaar willen wij hun vanuit de NoorderLichtgemeente een bezoek brengen. Niet alleen als ‘goede buren’, maar ook als belangstellende luisteraars, benieuwd naar hun leven, als ballingen in het vrije Nederland.

 

Sinds het leger in Myanmar (voorheen Birma) begin 2021 een abrupt einde maakte aan de prille democratie in dit Aziatische land, is het geweld toegenomen en voltrekt zich een stille ramp. Kerk in Actie steunt er meerdere partnerorganisaties, die hoop en hulp blijven bieden. Het gaat om noodhulp voor mensen op de vlucht, hulp bij bestaansverbetering en versterking van lokale gemeenschappen.

In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om er olie van te maken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Meer achtergrondinformatie is hier te vinden.

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 hebben we twee buitenlandse theologiestudenten op bezoek. Ze komen tijdens de zondagse kerkdienst ‘gewoon’ kijken hoe het gaat. Op zaterdag bieden we hun een programmaatje om kennis te maken met onze gemeente en onze woonomgeving.

Buitenlandse theologiestudenten?
De Protestantse Theologische Universiteit heeft contacten met andere opleidingen over de hele wereld. Docenten en studenten gaan over en weer, naar Oekraïne, Zuid-Afrika, Brazilië, en studenten van elders komen een poos hier meelopen. Soms zijn die studenten ook al dominee, en doen ze een nascholing. Het gaat bij ons om Sara Figureido Poncio, student, uit Brazilië, en Lily Zhimo, uit Nagaland, India, een PhD-student.

Zaterdag 30 september
Op zaterdagmiddag halen wij ze rond 14.00 uur op station Utrecht op. Dan wandelen we door de stad naar Museum Catharijneconvent, dat we vanaf 14.30 bezoeken. We hebben dan tijd tot 17.00 uur. Dan pakken we de bus naar Zeist, waar we in de kerk een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Daarna gaan de beide theologiestudenten naar hun logeeradres bij een van onze gemeenteleden.

Als je mee wilt doen, kom dan naar het Catharijneconvent om 14.30 uur óf eet mee rond 18.00 bij onze kerk. Geef het even door – zeker als je mee wilt eten – aan Berna of Douwe .

Zondag 1 oktober
Op zondagmorgen zijn Sara en Lily in de kerkdienst aanwezig. Bij de koffie na de dienst kun je ze gerust wat vragen, of wie weet willen ze juist iets over jou te weten komen. Rond twaalf uur bieden we hun een bescheiden lunch. Aanschuiven mag! Ook daarvoor geldt: geef het even door.

Berna Stegenga en Douwe van Barneveld

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, maar ik leid op zondag ook kerkdiensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.”

In de dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school, maar omdat de klassen erg groot zijn en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen.

Meer lezen en dit werk steunen? Klik hier.

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden.

Slachtoffers hulp bieden en opvangen
De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad Riohacha, en in de toeristische kustplaats Cartagena aan de Caraïbische kust. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden.

Voorlichting om uitbuiting te voorkomen
Het misbruik start vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren opvoeders over de gevaren. De organisatie brengt vluchtelingenstromen in kaart om te zien welke kinderen het meeste risico lopen. Ieder jaar trainen ze 170 ambtenaren, (kerk)leiders en docenten, zodat zij uitbuiting herkennen en weten hoe zij zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.

Dit is belangrijk werk dat helaas nog steeds nodig is. Van harte aanbevolen!

Verhalen vind je hier, hier en hier

Het Pinksterfeest is ook het feest van de kerk en haar zending. De Presbyteriaanse Kerk is één van de grote protestantse kerken in Ghana. Haar theologische trainingscentrum in Noord-Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht in Tamale.

Hier worden zowel betaalde als vrijwillige voorgangers en jeugdleiders opgeleid voor de kerken in Noord-Ghana. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam en over omgaan met conflicten. Zo’n gedegen opleiding is belangrijk, opdat het Evangelie op een passende manier verkondigd en gedaan wordt.

De bijdragen die deelnemers zelf betalen zijn niet kostendekkend. Daarom blijft steun vanuit Nederland belangrijk. Vandaag delen wij onze gaven voor dit belangrijke werk.

Het zout der aarde. Kunnen we andere christelijke gemeenschappen bijstaan, solidair met hen zijn? Op Palmpasen steunen we kerkgemeenschappen in Syrië, die na oorlog en aardbeving van zichtbaar en waardevol blijven in de samenleving. Het zijn plaatsen voor hulp, heelheid en hoop.

Uw bijdrage voedt het Kerk-in-Actie restauratiefonds, waarmee kerkgebouwen worden hersteld en christelijke gemeenschappen een thuisbasis in stad of dorp behouden. Zo is onze eigen gemeente in ieder geval een bron van solidariteit, verbonden met christenen in alle delen van de wereld.

Trouwens, hoe zit het met ons eigen zout? Welke rol speelt de NoorderLicht-geloofsgemeenschap in onze maatschappij? Voor wie zijn wij ‘smaakmakers’, een bron van hulp, heling en hoop? Of werkt onze gemeente juist als een oplaadstation, opdat we individueel en ieder naar eigen mogelijkheden onze rol in de maatschappij op ons kunnen nemen?

Bij de collectes op de vijfde zondag van de 40dagentijd staan we stil bij het grote, wereldwijde klimaatprobleem. Wij leven op te grote voet. Maken wij een verschil voor de wereld van nu en die van over 50 jaar? Moet dat? Hoe dan?

In Nederland laat Extincton Rebellion van zich horen. De gewaagde protestacties waaraan jong en oud deelnemen, halen vaak het nieuws. Ook Christian Climate Action (CCA) sluit actief aan met geweldloos protest en getuigenissen rond de klimaat- en ecologische crisis. Dat zijn belangrijke impulsen, ook voor ons kerkgangers.

Toch is de derde collecte deze zondag niet voor deze actiegroepen bestemd. Wij houden het dicht bij huis. We collecteren vandaag voor de ontwikkeling van een duurzame en uitnodigende tuin bij onze eigen kerk. En we beginnen voorzichtig ook met het verzamelen van ideeën, tijd en aandacht voor die tuin. Doe je mee?

  • Maken wij een verschil in een wijk met zoveel steen en grind?
  • Zorgen we voor een potje waarmee de mensen die nu met liefde voor de tuin zorgen net iets meer kunnen doen?
  • Kunnen we van de tuin van de kerk een ontmoetingsplek maken, waar mensen uit de buurt en gebruikers van het gebouw elkaar treffen?
  • Koppelen we de regenpijpen af om met het water het verschil te maken voor jonge planten?

Met inzet van tijd, van deskundigheid en van geld komen we een eind verder. Met gemeenteleden en mensen uit de wijk samen kan er meer. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail!

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Veel christenen sympathiseren met het werk van Amnesty, omdat het goed aansluit bij christelijke begrip ‘Koninkrijk van God’, een staat van gerechtigheid, vrede én blijdschap (Rom 14:17).

Amnesty International is een beweging die een vuist kan maken tegen onrecht. Die weet waar een verschil gemaakt kan worden, die miljoenen supporters kan mobiliseren. Amnesty doet dat namelijk al meer dan vijftig jaar. Doe je mee?

De afgelopen week was het Amnesty-collecteweek. Collectebus gemist? Geef hier alsnog.

Meer lezen over Amnesty of op zoek naar manieren om praktisch mee te doen? Bezoek de website van Amnesty International.