Collecte noodhulp overstromingen Pakistan

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment meer dan 1200 dodelijke slachtoffers bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, veel vee is verdronken en besmettelijke ziektes steken de kop op. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Laten we blijven bidden voor de nood in de wereld.

Gelukkig worden wij in de gelegenheid gesteld om daadwerkelijk mee te leven en iets te doen. De collecte is op zondag 25 september bestemd voor de noodhulp die via de partners van Kerk in Actie terecht komt bij de slachtoffers van deze onvoorstelbaar grote ramp. De Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente in Zeist zal de opbrengst verdubbelen.

Klik hier voor meer info en beelden.

18 september 2022: Kerkopbouw in Syrië

De derde collecte is deze zondag bestemd voor wederopbouw van de kerk in Syrië. Na de jarenlange burgeroorlog heeft de kerk in dit land onze steun hard nodig bij de wederopbouw. Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Ook onze gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om met gebed, met aandacht en zo mogelijk met geld bij te dragen. Leeft en deelt u mee?

Meer info en video is hier te vinden.

Dit doel houdt ons ook een spiegel voor. Speelt de kerk in ons land, in onze woonplaats een andere rol? Ons eigen kerkgebouw is relatief in goede staat. Maar is dat ook het centrum van onze christelijke gemeenschap? En hoe groot is onze maatschappelijke inbreng eigenlijk als NoorderLichtgemeente en -leden?

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 april: Kansen voor jongeren in Beiroet, Libanon

Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, en ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère,” aldus de directeur van het centrum. “Wij bieden hun een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.”

Ook dit is een werk van liefde en bevrijding. Lees hier verder en geef steun.

Zondag 10 april: PaasChallenge

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen nog wel bij hen aan? De PaasChallenge is verrassend spel voor kerkelijke jongeren. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

Dit is een impressie van zo’n PaasChallenge

Wie weet kun je ook als je al wat ouder bent, best een challenge gebruiken bij het eeuwenoude verhaal van Pasen. Meer indrukken en stof tot nadenken zijn hier te vinden. Aanmelden kan trouwens ook nog. Iets voor onze jongerendienst?

Zondag 3 april: Kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië

Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven alleen en eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Ze gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Vele ouderen hebben een klein pensioen waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed en kunnen hun gas- en lichtrekening niet betalen.

De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken? Dat is een daad van liefde.

Lees meer op de website van Kerk in Actie

Zondag 27 maart: kliederkerk

Kliederkerk. Het klinkt een beetje vies. Maar als je weet dat het om kerk voor de allerjongste (klein)kinderen gaat, dan lijkt dit een speelse en creatieve manier van kerk zijn.

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Daar helpt onze gemeente graag aan mee.

Ook in Zeist is de kliederkerk actief, in Kerkelijk Centrum Zeist-West. Volgende bijeenkomst is op zondag 3 april 2022, van 15.00 – 17.00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Zondag 20 maart: Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta

Helaas kan op zondag 20 maart niet voor dit doel worden gecollecteerd. Aandacht en steun zijn echter zeker welkom. 

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijzen ze ouders door naar organisaties die kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!

Collecteflyer Een betere toekomst voor straatkinderen Indonesië

Zondag 13 maart: Help de diaconie helpen

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat is belangrijk werk, zeker in een tijd waarin veel kerkleden wat ouder en vaak ook nog druk bezet zijn. Daardoor kunnen wij minder vaak als vrijwilliger-van-de-kerk actief zijn. En zeg nou zelf, ook onze eigen, gemotiveerde diakenen kunnen veel, maar niet alles.

Een gift voor dit collectedoel is de moeite waard, zeker als je geeft om de (diaconale) aanwezigheid van de kerk in onze maatschappij. Trouwens, zelf ‘iets diaconaals’ doen is altijd goed, hoe klein ook. Dus geef voor dit werk dat door andere wordt uitgevoerd. En voed je eigen motivatie om te delen en om te zien naar de naakte, hongerige, gevangene, dorstige, de vreemde, zieke. Het is je naaste, je medemens.

Zondag 6 maart: wij helpen Oekraïne

Het nieuwe tv-programma ‘Nederland geeft thuis’ is vanaf woensdag 16 maart elke werkdag om 19.00 uur te zien op NPO2. Het programma is een samenwerking van KRO-NCRV met Kansfonds en Kerk in Actie, en wil Nederland inspireren om ook thuis te geven voor mensen zonder thuis.

Collecte op 6 maart
Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Vandaag is de derde collecte bestemd voor noodhulp. Help mee!

Onze Kerk in Actie staat in nauw contact met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne. Kerk in Actie maakt

ook deel uit van de samenwerkende hulporganisaties – Giro555, die morgen in Nederland actievoeren. Meer informatie? Klik hier

We kunnen doneren, we kunnen en moeten ook bidden:

Gebed
God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hun moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. In Jezus’ naam, Amen

Gesprek
Misschien leidt deze verschrikkelijke toestand tot vragen of zorgen bij je (klein)kind. Praat erover! Hier vind je handvatten voor een gesprek met kinderen. En mogelijk leidt deze werkvorm tot een goed gesprek met jongeren.


Bericht van de diaconie:
Zeer verheugd was de Diaconie van de NoorderLichtgemeente over de collecte van afgelopen zondag 6 maart 2022. De fysieke collectes in de mandjes, via de Givt en overmaking op de bankrekening heeft een bedrag voor Oekraïne van € 2732,50 opgebracht. De Diaconie van de NLg heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 4000,00. Wij zijn als NoorderLichters vooruitgelopen op de gezamenlijke collecte Zeist-breed die zondag 13 maart gehouden gaat worden, maar als Diaconie zullen wij onze Oekraïne-collecte mee laten tellen bij de totale opbrengst.

Bericht van Kerk in Actie:
KiA vermeldt updates over de hulpverlening in Oekraïne en in de buurlanden.
Kijk hier voor informatie over wat je in Nederland kunt doen.

40dagentijd: ‘Alles komt goed?!’

De 40dagentijd is van oudsher een tijd om te versoberen en te bezinnen. Een tijd om in jezelf keren en tot jezelf komen. Een tijd om even af te remmen en op zoek te gaan naar God in jouw bestaan. Tegelijk moeten we ons oog naar buiten richten, zien wat nodig is en betrokken zijn op onze naasten, onze samenleving, onze leefomgeving, onze wereld. Gods wereld.

In de weken naar Pasen geven we wekelijks een impuls om met aandacht naar buiten te kijken en iets te doen. We sluiten aan bij het thema dat onze landelijk kerk ons aanreikt: ‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden.

Door er voor elkaar te zijn, geven we samen de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.

Commissie voor zending & werelddiaconaat

PS: 40 dagen iets meer betrokken en met elkaar verbonden zijn? Volg ons eigen 40dagenblog of schrijf er zelf aan mee!