16 augustus: collecte voor Beiroet

In een klap werd Beiroet op 4 augustus wereldnieuws. Het lijden en de schade zijn onvoorstelbaar groot. Via Kerk in Actie is er een Nederlandse verbinding met de stad en met christenen in Libanon. Wilbert en Rima van Saane werken in Beiroet aan de Near East School of Theology (NEST), waar kerkelijk kader voor de hele regio wordt opgeleid. Vandaag collecteren wij voor de concrete hulpverlening aan de slachtoffers van de ramp. Wilbert deed een persoonlijke oproep om mee te leven en mee te delen.

Collecte gemist? Klik dan hier voor een bijdrage aan deze hulpverlening. Kerk in Actie maakt deel uit van de Samenwerkende Hulporganisaties die zich inzetten voor adequate hulpverlening ter plaatse.

Wilbert van Saane werkte eerder voor de Nederlandse Zendingsraad in Driebergen. Hij schrijft regelmatig over zijn werk en leven in Beiroet. De moeite waard om te blijven volgen.

Het werven, vormen en behouden van kerkelijk kader is voor elke christelijke gemeenschap van groot belang. Wellicht nog meer in het Midden Oosten, op het kruispunt van wereldreligies. Wilt u meer weten over de opleidingen die NEST biedt en daarop betrokken blijven? Bid voor Beiroet; bekijk de actiepagina van Kerk in Actie; meld u aan als belangstellende of doneer ter ondersteuning van dit belangrijke werk.

Ook nog de moeite waard: deze zandtekening waarin de hoop voor Libanon gestalte krijgt.

 

40dagentijd 2020: waar laat ik de opbrengst van mijn spaardoosje?

Heeft u ook gespaard in de 40dagentijd? Wat jammer dat het spaardoosje dit jaar niet tijdens een kerkdienst kan worden ingeleverd! Maar de opbrengst kunt u gelukkig wel afdragen: maak het gespaarde bedrag over naar IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (Diaconie NoorderLichtgemeente). Die verzamelt de bedragen en maakt de opbrengst over naar Kerk in Actie. Kerk in Actie zorgt er dan weer voor dat alle in de 40dagentijd genoemde doelen, een eerlijk aandeel krijgen.

Veel dank voor het mee-doen! O ja: naar boven afronden mag 😉

Commissie Zending & Werelddiaconaat NLG

Pasen 2020: maak kansen voor kinderen in India

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens de 40dagentijd en het Paasfeest. Vandaag staan we op voor goede onderwijskansen voor ‘onaanraakbaren’ in India

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Hoewel het kastenstelsel formeel is afgeschaft, is de praktijk vaak anders. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.

Dat raakt ook ons, want de boodschap van het Paasfeest is dat je vrij bent om je eigen, goede weg te gaan. Sta op en help mee! Deel uw gaven via het spaardoosjes thuis, via een overmaking naar de diaconie (IBAN NL47 INGB 0007 1283 83, vermeld ‘Dalit’) of Givt-gift in de collecte.

Meer informatie in de flyer.


Voor jong en oud: een filmpje met uitleg over het Paasfeest

Zondag 5 april: jongeren en het Paasverhaal

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Deze week staan we op voor onze eigen jongeren.

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

Dit jaar is alles anders en zal het spel niet gespeeld worden. Toch blijft deze vorm van ‘vertellen’ belangrijk genoeg om er in te investeren. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken? Deel via het 40dagentijd-spaardoosje, of maak een gift over naar de Diaconie van de NoorderLichtgemeente, IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (vermeld ‘zondag 6 / Jongeren en Paasverhaal’).

Meer informatie in de collecteflyer. Een onlinevariant organiseren? Klik hier.


Voor jong en oud een filmpje met uitleg over Pesach en Pasen

Zondag 29 maart: kansen voor straatmeiden in Ghana

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Vandaag staan we op voor de toekomst van straatmeiden in Ghana.

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. De grote stad trekt als een magneet, maar ook daar is het bestaan vaak hard en rauw. Kijk naar Joyce, die in de stad terecht kwam.

Vandaag vragen wij u om op te staan en in beweging te komen. Met uw bijdrage wordt aan meer meiden zoals Joyce de kans op een betere toekomst gegeven door een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meiden zoals Joyce: dank u wel!

Hier meer info en een kleurplaat

Zondag 22 maart: Diaconale vakanties

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen.

Deze week is uw gift in de collecte voor diaconale vakantieweken. Zij zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. De diaconale vakanties van hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip.

Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Doe mee en Sta op!

U kunt uw gift doen via het rekeningnummer van de diaconie van de Noorderlichtgemeente Zeist NL47 INGB 0007 1283 83 of via de eerste collecte bij de GIVT App. Alvast hartelijke bedankt voor uw bijdrage.

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Zondag 15 maart: Noodhulp Zuid Soedan

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Vandaag staan we op voor burgers in Zuid-Soedan. Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Sudanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer

De helft van de 12 miljoen Zuid-Sudanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Sudanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Doe mee, via een gift bij de derde collecte en ‘Sta op!’

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Zondag 8 maart: Pionieren

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Niet iedereen weet de weg naar Jezus Christus te vinden. Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Doe mee, via een gift bij de eerste collecte en Sta op!

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Zondag 1 maart: De kracht van Bijbelverhalen

Sta op! is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Help kwetsbaren in de samenleving bij te staan en op te laten staan. Zo is er een trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filipijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Doe mee, via een gift bij de eerste collecte en Sta op!

De collecte wordt afgekondigd door Tineke van der Stok, die onlangs de Golfstaten bezocht. Na afloop van de dienst, is er in de Thomaszaal gelegenheid Tineke te ontmoeten, mee te leven en je te laten informeren.

Meer achtergrondinfo vind je hier.

Terugblik
Met een klein gezelschap praatten we na afloop van de dienst na met Tineke. Haar presentatie is hier te lezen en te zien.

40dagentijd in de kerk en thuis

Dit jaar duurt de 40dagentijd van 26 februari tot Pasen, op 12 april. Vanouds zijn de zes weken tussen Carnaval en Pasen een tijd van inkeer en bezinning. Vanouds is dit ook een tijd van matig leven, en omzien naar de armen.

Over dat omzien naar de ander: in de kerk wordt wekelijks aandacht gevraagd voor een werelddiaconaal doel en wordt opgeroepen bij te dragen in de vorm van aandacht, gebed en geld. Thuis kun je bijvoorbeeld bij elke maaltijd de tafel van een extra bord en bestek voorzien, voor de ‘gast aan tafel’. In de kerk kun je een spaardoosje krijgen, waarin je elke dag een – symbolisch – bedrag kunt doen. Spaardoosjes worden tijdens de Paasviering ingezameld.

Zo delen wij onze gaven, in de kerk en thuis.