ZONDAGMORGEN

Op de eerste dag van de week kan alles opnieuw beginnen. Welkom in de kerk! Samen onder één dak, met zon door de ramen of regen op het dak, delen we woorden, liederen, gebeden. We groeten elkaar en kunnen de vreugde en het verdriet van anderen een klein beetje mee dragen, mee ervaren.

Met een oud gebed zeggen we dan wel eens: welkom in Gods geheimen en in Gods heiligdom.

In de eredienst, die we vaak ook ‘viering’ noemen, volgen we de oecumenische orde van dienst.

We zingen vooral uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. In de kerkdienst heeft u niet per se een liedboek nodig: de liederen worden geprojecteerd. In de Zondagsbrief, die elke zondag bij de ingang wordt uitgedeeld, staat de orde van dienst vermeld. De Zondagsbrief is vanaf vrijdagavond ook te downloaden van de website.

In de kerk is ringleiding aanwezig voor wie een hoorapparaat heeft.

Tijdens de eredienst is er voor de allerkleinsten een crèche. Zij worden de kerk ingebracht vóór de zegen. Tijdens een deel van de viering hebben de kinderen van 4-12 jaar hun eigen kinderdienst. Om de week is er van 10.00 tot ca. 10.45 uur een jongerendienst voor 12-17-jarigen. Na de preek komen de kinderen (en jongeren) terug in de dienst.

Via internet kunt u diensten beluisteren.

De kerkdiensten zijn ook als kerk-tv te zien. Als u per kerk-tv de dienst volgt krijgt u de tekst van de liederen rechtstreeks op uw scherm. Dat kan ook via kerkomroep, of via ons YouTubekanaal.

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

In diensten van schrift en tafel vieren we de maaltijd van de Heer, het avondmaal. In de NoorderLichtgemeente staat deze maaltijd open voor iedereen die zich verbonden voelt met de Heer en zijn gemeente, jong en oud. Praktische bezwaren of een speciaal dieet hoeven geen belemmering te vormen. Naast wijn is er druivensap en er is ook glutenvrij brood. Wie slecht ter been is, kan voorin de kerk gaan/blijven zitten.

Ongeveer acht keer per jaar delen we brood en beker op zondagmorgen, en daarnaast op Witte Donderdag en in de Paaswake.

KERSTNACHT, DE DAGEN VAN PASEN

Op bijzondere dagen zijn er bijzondere aanvangstijden. De viering van de Kerstnacht begint om 19.30 uur, en is zo opgezet dat ook kinderen zich er thuis voelen.

In de week van Pasen zijn de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur, de Paaswake begint om 21.30 uur.

DINSDAGAVONDGEBED

Elke week op dinsdagavond is er een eenvoudige viering. Met lied, lezing en gebed komen we in een ruime kring bij elkaar in een van de ruimtes van de kerk. Als het kan in de stiltekapel, rechts vooraan het kerkgebouw, anders in de Thomaszaal. Aanvang 19.30 uur. In vakantietijd liggen deze vieringen stil.

DOOP EN BELIJDENIS

De doop bedienen we in onze gemeente op zondagmorgen. Welkom voor volwassenen, die de weg van geloof willen gaan, om zich daarop voor te bereiden. Ook kinderen kunnen bij ons gedoopt worden, op verzoek van de ouders. Neem contact op met ds. Bosch, als je meer wilt weten!

Roel Bosch, tel. 06 442 168 27

TROUWEN

Hebben jullie plannen om te gaan trouwen? Je maakt de voorbereiding van deze bijzondere dag rijker door ook samen met de predikant over woorden als ‘zegen’, ‘dankbaarheid’, ‘trouw’, ‘liefde’ te spreken. Het is mooi als je je leven samen kunt zien in het verband van Gods aanwezigheid in jullie relatie.

Elk huwelijk is weer anders. Je kunt denken aan een zegen in de zondagse dienst of aan een dienst door de week, in het kerkgebouw of in een ruimte naar keuze. Soms is voor één van de twee geloof en kerk heel belangrijk, voor de ander niet. Ook andere vormen van gebed en zegen zijn mogelijk. Ga gerust in gesprek!

In onze gemeente spreekt het vanzelf dat ook twee vrouwen of twee mannen de zegen kunnen vragen voor hun huwelijk.

Roel Bosch, tel. 06 442 168 27

BIJ DE UITVAART

Voor vragen over uitvaart (begrafenis of crematie) kunt u altijd aankloppen bij de predikanten Roel Bosch of Fia Oomen. Het kan dan gaan om de kerk, een aula of een andere plaats. Uiteraard is het wel nodig om voor het vaststellen van datum en tijd na te gaan of voorganger en ruimte ook beschikbaar zijn. Uitvaartleiders kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Roel Bosch, tel. 06 442 168 27

Fia Oomen, tel. 06 254 618 60

KERK IN DE WIJK

Voor bewoners van verzorgingshuizen, hun familie en andere belangstellenden of mensen in de buurt zijn er vieringen:

In Spathodea is eens per twee weken op donderdagmiddag een viering om 15.30 uur, in samenwerking met Charim, de Bethelgemeente en de Oosterkerk.

In Bovenwegen is elke maandagmiddag een viering om 15.45 uur.

In Looborch en Amandelhof is elke zondagmorgen een viering om 10.30 uur.
Ook in Diakonessenhuis en Wijngaard zijn diensten waarbij de NoorderLichtkerk van tijd tot tijd betrokken is, en waar vrijwilligers uit ons midden bij welkom zijn.

PREEKVOORZIENING

In de meeste kerkdiensten gaat onze eigen predikant, ds. Bosch, voor. Voor de zondagen die overblijven doen we graag een beroep op predikanten die in het verleden verbonden waren aan een van onze gemeentes en op predikanten uit de regio. Suggesties voor namen zijn welkom!

De preekvoorziening is in handen van Meintje Velleman

LEZINGEN IN DE KERKDIENST

De Bijbel is het boek van de gemeente, en met het lezen is de verkondiging al begonnen. Een aantal gemeenteleden verzorgt een of meer van de lezingen in de kerkdienst. Het rooster voor de lectores wordt opgesteld door Joke Afman.

AUTODIENST (KERKTAXI)

Een kleine moeite, een groot plezier. Dat is het motto bij het rijden van de ‘kerktaxi’. Niet voor iedereen is de afstand van thuis naar het kerkgebouw eenvoudig te overbruggen. Daarom staat u de zondagse autodienst ter beschikking. Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met Hans Bijsterbosch.

Gemeenteleden zorgen bij toerbeurt voor vervoer. We zoeken nog enkele chauffeurs: heeft u de beschikking over een auto en bent u op zondagochtend regelmatig in de kerk, geeft u zich dan op!

Hans Bijsterbosch, tel. 030 695 71 00

BEGROETINGSCOMMISSIE

Op zondagmorgen wordt iedereen verwelkomd bij de ingang van de kerk.

Zo nodig kunnen mensen een praatje maken en geholpen worden.

Wil je meedraaien, dan ben je welkom.

Aanmelden graag bij:

Kees van de Waerdt, tel. 06 115 147 45

CRÈCHE

Op zondagmorgen is er tijdens de viering crèche voor kinderen van nul t/m vier jaar. Vanaf 9.45 uur is er iemand aanwezig en kunnen de kinderen worden gebracht. Voor de zegen komen we met de kinderen naar de kerkzaal.

De crèche wordt door een klein team verzorgd. Wil je meedraaien in dit team, welkom!

Willeke Ruiter-Admiraal, tel. 030 693 11 23

KINDERDIENST

Elke zondag is er tijdens een deel van de kerkdienst (lezingen, overdenking en mededelingen) een dienst speciaal voor kinderen. Alle kinderen van de basisschool zijn daar welkom om op hun eigen manier met de Bijbelse verhalen aan de slag te gaan. Vaak wordt er een verhaal verteld, gevolgd door een wisselende verwerking, zoals een spel of een creatieve activiteit. In de viering zelf zijn we vooral zichtbaar rond Kerst en Pasen. Dan is er een project, waarbij we jong en oud met elkaar proberen te verbinden. Soms houden we een ‘lange kinderdienst’ en beginnen we meteen in onze eigen ruimte.

​We houden de ouders via een appgroep op de hoogte van o.a. deze data. Wil je ook in deze app? Laat het ons even weten!

Neem ook even contact op als je een keertje wilt meedraaien als (hulp-)leiding!

Myrthe Kluin, tel. 06 186 951 44

Esther Verlinde, tel. 06 180 749 85

JONGERENDIENST

Om de week is er Jongerendienst. Zit je op het voortgezet onderwijs, dan ben je er van harte welkom! We verzamelen om 10.00 uur in het Honk. We zijn vaak een klein uur bezig met elkaar en zijn voor de zegen weer terug in de kerk.

We sluiten soms aan op het thema van de zondag, maar spelen ook in op wat jou bezighoudt. Er is ruimte voor geloof en de Bijbel, en net zo goed voor ontmoeting, gesprek, film, muziek en spel. Kortom, een leuke en gevarieerde manier om met het geloof bezig te zijn en leeftijdsgenoten beter te leren kennen.

Leiding: Han Heurneman en Heidi Langerak.

Via een WhatsApp groep ontvang je tijdig informatie of een herinnering.

Meld je aan bij Heidi (0612878723) of via jnd@noorderlichtgemeente.nl

BLOEMENGROET

Iedere zondag staan er bloeiende bloemen in onze kerkdienst. Om het gemeente-zijn in de praktijk gestalte te geven, bezorgt een van ons ze na de dienst bij een gemeentelid, als blijk van medeleven. Het kan dan gaan om iemand die chronisch ziek is en al lang tegenslag heeft. Soms als een feestelijke groet bij een geboorte of huwelijk. Ook huwelijksjubilea vanaf 60 jaar en een 100ste verjaardag horen hierbij.

Als u iemand weet die wel eens in het zonnetje gezet mag worden, graag doorgeven aan:

Corine Felix, tel. 030 696 30 74 of

bezoek@noorderlichtgemeente.nl

COLLECTES

Bij de vieringen op zondagmorgen zijn er drie collectes. De eerste collecte heeft als regel een diaconale bestemming, de tweede is voor de plaatselijke gemeente en de derde heeft een nader aan te kondigen doel (zie Opgang en Zondagsbrief). Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau. Ook is het mogelijk digitaal aan de collecte bij te dragen via de NoorderLicht App van Donkey Mobile.

NA DE DIENST

Het is in de NoorderLichtkerk een goede gewoonte om op zondag na de dienst in de Shalomzaal een lekker vers kopje koffie of thee te drinken! Voor de kinderen is er limonade. De zondagskosters: Wilma Boer, Daniël van Hoeijen, Maarten Kluin en Ans Nijeboer dragen er graag een steentje aan bij om dit goed te regelen.

Graag tot ziens! En: ‘Shalom’.

Ans Nijeboer, tel. 030 692 16 89

MUZIEK IN DE KERK

Wat zou een kerkdienst zijn zonder klinkende muziek? In de vieringen werken verschillende musici mee, de meesten als amateur, een enkele als beroepsmusicus. Het orgel speelt vanzelf een grote rol, maar ook de vleugel horen we steeds vaker. De gemeente kent een breed spectrum aan muziekbeoefening!

De projectcantorij werkt een aantal keren per jaar mee aan een viering. Young Vocals zijn betrokken bij de diensten bij het herdenken van overledenen en de Paaswake, en nog enkele andere gelegenheden.

Verschillende organisten/pianisten begeleiden volgens rooster de diensten op het grote orgel, het koororgel of de vleugel.

CANTATEDIENSTEN

Op drie zondagen is er ’s middags, om 14.30 uur, een cantatedienst, met Johann Sebastian Bach in het middelpunt.

Op 5 november, de zondag van het gedenken van overledenen, klinkt: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, echt troostmuziek, en van Telemann: Du Daniel, gehe hin.

18 februari begint de 40-dagentijd, met meer ingetogen muziek.

Op 26 mei vieren we de zondag van de Drieëenheid, met veel glorie!

Deze diensten houden we samen met het Kunstenhuis Zeist, de Bilt. Gevorderde leerlingen en studenten Conservatorium krijgen zo de kans om op barokinstrumenten samen te spelen, en de cantate ook in kerkelijke context te proeven.

Een ensemble onder leiding van Stephan Esmeijer verzorgt de muziek, de algehele leiding van zangers en instrumentalisten ligt bij Pauline Kostense, dirigent van Bach Ensemble Amsterdam.

Wim Faas, gemeentelid en Bachkenner, en ds. Roel Bosch zijn bij de voorbereiding en uitvoering betrokken.

Toegang: een vrije gift.

PROJECTCANTORIJ

Ongeveer vijf keer per jaar verleent de projectcantorij onder leiding van Jasper Witteveen medewerking aan een viering. Zing je graag en heb je een heldere stem? Wie weet wil je dan wel eens meezingen!

De data worden bekendgemaakt via Nieuwsbrief, Zondagsbrief en eventueel Opgang. Zangers die hebben aangegeven wel eens mee te willen doen krijgen altijd een uitnodiging via email om zich aan te melden.

Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij:

Anneke van Staveren, tel. 030 691 63 28

ZANGGROEP YOUNG VOCALS

Young Vocals is een zanggroep in vaste bezetting met vier dames en vier heren o.l.v. Daniël Claas. De groep zingt breed door het Liedboek heen en maakt uitstapjes naar ander repertoire: licht klassiek, populair, gospel. Vierstemmig, a capella of begeleid met piano, gitaar en andere instrumenten. Regelmatig maakt Young Vocals gebruik van eigen arrangementen, zodat liederen op deze manier een nieuwe klank krijgen. Young Vocals schept vreugde in zingen voor én met de gemeente, altijd in dienst van de liturgie. Ook aan bijzondere vieringen verleent de zanggroep graag medewerking, zoals een doop-, trouw- en gedachtenisdienst. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Daniël Claas, tel. 06 267 877 32

TAAKGROEP VIEREN

De zondagse viering is het kloppend hart van de gemeente. In de Taakgroep Vieren wordt teruggeblikt en vooruitgekeken naar (bijzondere) kerkdiensten en projecten (bijv. Advent) en zijn leden betrokken bij het organiseren ervan. Daarbij adviseert de Taakgroep de kerkenraad in te nemen besluiten die te maken hebben met de kerkdiensten. Vanuit de Taakgroep wordt ook de Startzondag georganiseerd en bijv. het organistenrooster gemaakt. Dit alles met het doel de vieringen in de NoorderLichtgemeente levend te houden met maximale betrokkenheid en verbinding met gemeenteleden in de kerk of (later) thuis via Kerkomroep.
Suggesties zijn altijd welkom!

Wim Faas, tel. 06 515 316 56