Laatste Nieuws

Rondom de vieringen

Zondag 19 april lezen we uit Exodus 15:1-20 en Lucas 24:13-35.
We lopen mee naar Emmaüs met, ja met wie eigenlijk? Elizabeth van Deventer, onze stagiaire van een paar jaar terug, gaat voor. Lees meer

Marjolein Heijliger, pastor Warande

Zorggroep Warande benoemde Marjolein Heijliger, kerkelijk werker uit Bilthoven, als collega voor  de predikanten Nel Walet en Fia Oomen. Marjolein stelt het op prijs te werken met een band vanuit een kerkelijke gemeente in Zeist. Ze heeft gevraagd of wij als NoorderLichtgemeente haar door middel van een uitzending vanuit ons midden willen bemoedigen en steunen. Op deze vraag om verbondenheid en gebed zeggen we graag van harte: “Ja”. We wensen haar zegen en vreugde bij haar werk.

Avondgebeden.

Koffieochtenden

Op iedere laatste woensdag van de maand kunt U komen koffiedrinken in de Thomaszaal, achter de Kerk. U bent welkom om even gauw een kopje koffie te drinken, maar u mag natuurlijk langer blijven zitten. Misschien heeft u dan een leuk gesprekje over alledaagse dingen, misschien kunt zelfs tot een dieper gaand gesprek komen. Alles in een prettige, woonkamerachtige setting. We hebben nu gasten die de eerste keer voorzichtig binnenkwamen en zich nu helemaal thuis voelen en de laatste woensdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur in hun agenda zetten, opdat dat evenement er niet bij in schiet.

Mocht u van handwerken houden, dan komt dat helemaal goed uit: er zijn dames druk in de weer met brei- en haakpennen, dan past U daar zeker goed bij. Bij eventuele vervoersproblemen wordt vervoer geregeld. Wij halen u op en brengen u weer netjes thuis. U kunt voor vragen over bezoek en vervoer altijd contact opnemen met

Carla Valstar 030 8781544 of Frits Sijbenga. (030 6567753). Iedereen van harte welkom, dames en heren!

Jongerendienst

Graag bieden we in de NLG vanaf dit jaar 2 x per maand Jongerendienst aan. Zit je op het voortgezet onderwijs, dan ben je er welkom! We starten om 10.00 uur in het Jeugdhonk (rechts achter de kerk) en stoppen rond 10.45 uur. Dan gaan we samen met de kinderen van de kinderdienst de kerkzaal in om de zegen mee te krijgen.
We sluiten aan op het thema van de zondag, maar spelen ook in op wat jou bezighoudt. Er is natuurlijk ruimte voor geloof en de Bijbel, maar net zo goed voor ontmoeting, gesprek, film, muziek en spel. Kortom, een leuke manier om met het geloof bezig te zijn en leeftijdsgenoten beter te leren kennen.
Op de hoogte blijven? Via WhatsApp of e-mail ontvang je tijdig informatie of een herinnering. Meld je aan via jnd@noorderlichtgemeente.nl
En voor nieuwe ideeën staan we altijd open, spreek ons aan! De komende zondagen zijn ingepland: 03/02 17/02 03/03 17/03 31/03 14/4 28/4 17/5 26/5 9/6 23/6

Team Jongerendienst: Heidi, Nathalie, Han, Efrim, Helga en Helen