Nieuwe buren: Oeigoeren in Zeist

Bazaar op 22 oktober
Halverwege 2021 ontving onze NoorderLichtgemeente een verzoek. “Wij zijn Abdulrahman Abla en Aboekasem Abdoelasiz, jullie Oeigoerse buren. Kunnen we keer komen kennismaken?” Deze vraag leidde eind 2021 tot een indrukwekkende presentatie door Oeigoerse Zeistenaren tijdens een kerkdienst. En nadien was er incidenteel persoonlijk contact. Nu ontvingen wij weer een uitnodiging, dit keer voor de bazaar, die op 22 oktober wordt gehouden in het educatiecentrum aan de Van Reenenweg, tegenover de Action. Dat centrum is van de Stichting Europa Oost Turkistan Educatie Centrum (SEOTEC), waarvan Abdulrahman voorzitter is.

Van de uitnodiging voor 22 oktober willen wij gebruik maken. Gaat u mee? Noteer: zondag 22 oktober, 13.00 uur. Verzamelen bij de parkeerplaats bij de Action-winkel.

Op bezoek?
De Oeigoeren komen tegenwoordig niet vaak meer in het nieuws, maar hun recente geschiedenis is bekend en schrijnend. SEOTEC helpt om cultuur te behouden en de Oeigoerse jongeren die in Nederland opgroeien, ook de waarde van de Oeigoerse gebruiken en geschiedenis te leren. Ook wil SEOTEC de verhalen over vluchten, repressie en mensenrechtenschendingen vertellen en ook ons informeren.

Later dit jaar willen wij hun vanuit de NoorderLichtgemeente een bezoek brengen. Niet alleen als ‘goede buren’, maar ook als belangstellende luisteraars, benieuwd naar hun leven, als ballingen in het vrije Nederland.