Van NoorderLicht naar Colombia

Vrede moet je leren
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? De Nederlandse theologe Jeannet Bierman werkt als docent praktische theologie in Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Praktische theologie
Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Stage lopen bij kansarme jongeren
De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren.

Belangrijk werk

Wereldwijd heeft de kerk steeds weer een ander gezicht en een ander invalshoek. Bij deze opleiding gaat het niet alleen om academische, theologische vaardigheden, maar net zo goed om praktische kunde die nodig is om gewone mensen bij te staan. Op zondag 5 november collecteren we in de kerk voor dit doel. We dragen dan een steentje bij om de kosten van dit werk te dekken én te laten weten dat we betrokken zijn op dit werk van de kerk.

Klik om meer te lezen of rechtstreeks te doneren.