Zondag 3 maart 2024: Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. De Nederlandse theoloog Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de GZB uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Zo zijn we bijna rechtstreeks verbonden met dit fundamentele werk van de kerk in het Midden-Oosten.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te gaan en op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

In dit filmpje zie je hoe groot de motivatie is bij de jonge studenten om het Evangelie te leren, te verkondigen en te doen. Herken jij deze inspirerende motivatie ook?

Als je bidt, gedenk dan dit werk. Dat er zegen op rust. Met onze collecteopbrengst ondersteunen wij dit belangrijke werk ook financieel én geven wij uiting aan onze verbondenheid met christenen die in heel andere omstandigheden leven dan wij.

Meer weten of rechtstreeks bijdragen? Klik hier.