Artikelen door Douwe van Barneveld

Zondag 19 mei 2024: bijbelfeest in Egypte

Het Pinksterfeest dat in de bijbel (Handelingen) wordt beschreven, wordt vaak gezien als het begin van de zending. Het Goede Nieuws klinkt in vele talen en van gemeenschappen van geïnspireerde, delende mensen gaat een grote aantrekkingskracht uit. Zo ging en gaat het evangelie de wereld over. De bijbel helpt velen om te leren, steun te […]

Zondag 24 maart 2024: noodhulp Gaza en Israël

De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen de berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar nergens is een veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles. Vanuit een interkerkelijk netwerk […]

Zondag 3 maart 2024: Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. De Nederlandse theoloog Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de GZB uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Zo zijn we bijna rechtstreeks verbonden met dit fundamentele werk van […]

Kerstcollecte 2023: geef hulp aan kinderen in Oekraïne

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in […]

Licht

Voor de koorleider. Op de wijs van De Lelies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm. Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister aan Efraïm, Benjamin en Manasse. Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons. God, keer ons lot ten goede, toon […]

Van NoorderLicht naar Colombia

Vrede moet je leren Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? De Nederlandse theologe Jeannet Bierman werkt als docent praktische theologie in Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat […]

Nieuwe buren: Oeigoeren in Zeist

Bazaar op 22 oktober Halverwege 2021 ontving onze NoorderLichtgemeente een verzoek. “Wij zijn Abdulrahman Abla en Aboekasem Abdoelasiz, jullie Oeigoerse buren. Kunnen we keer komen kennismaken?” Deze vraag leidde eind 2021 tot een indrukwekkende presentatie door Oeigoerse Zeistenaren tijdens een kerkdienst. En nadien was er incidenteel persoonlijk contact. Nu ontvingen wij weer een uitnodiging, dit […]

Zondag 17 september 2023: Myanmar, kerk in actie

Sinds het leger in Myanmar (voorheen Birma) begin 2021 een abrupt einde maakte aan de prille democratie in dit Aziatische land, is het geweld toegenomen en voltrekt zich een stille ramp. Kerk in Actie steunt er meerdere partnerorganisaties, die hoop en hulp blijven bieden. Het gaat om noodhulp voor mensen op de vlucht, hulp bij […]

Zondag 13 augustus 2023: kerkelijke opleidingen in Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid […]

Zondag 25 juni: Bescherm tegen misbruik!

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Slachtoffers hulp […]