Artikelen door Douwe van Barneveld

Van NoorderLicht naar Colombia

Vrede moet je leren Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? De Nederlandse theologe Jeannet Bierman werkt als docent praktische theologie in Colombia. Met haar studenten onderzoekt ze wat […]

Nieuwe buren: Oeigoeren in Zeist

Bazaar op 22 oktober Halverwege 2021 ontving onze NoorderLichtgemeente een verzoek. “Wij zijn Abdulrahman Abla en Aboekasem Abdoelasiz, jullie Oeigoerse buren. Kunnen we keer komen kennismaken?” Deze vraag leidde eind 2021 tot een indrukwekkende presentatie door Oeigoerse Zeistenaren tijdens een kerkdienst. En nadien was er incidenteel persoonlijk contact. Nu ontvingen wij weer een uitnodiging, dit […]

Zondag 17 september 2023: Myanmar, kerk in actie

Sinds het leger in Myanmar (voorheen Birma) begin 2021 een abrupt einde maakte aan de prille democratie in dit Aziatische land, is het geweld toegenomen en voltrekt zich een stille ramp. Kerk in Actie steunt er meerdere partnerorganisaties, die hoop en hulp blijven bieden. Het gaat om noodhulp voor mensen op de vlucht, hulp bij […]

,

Op bezoek bij de NLG: twee buitenlandse theologiestudenten

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 hebben we twee buitenlandse theologiestudenten op bezoek. Ze komen tijdens de zondagse kerkdienst ‘gewoon’ kijken hoe het gaat. Op zaterdag bieden we hun een programmaatje om kennis te maken met onze gemeente en onze woonomgeving. Buitenlandse theologiestudenten? De Protestantse Theologische Universiteit heeft contacten met andere opleidingen […]

Zondag 13 augustus 2023: kerkelijke opleidingen in Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid […]

Zondag 25 juni: Bescherm tegen misbruik!

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Slachtoffers hulp […]

Zondag 28 mei 2023: Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Het Pinksterfeest is ook het feest van de kerk en haar zending. De Presbyteriaanse Kerk is één van de grote protestantse kerken in Ghana. Haar theologische trainingscentrum in Noord-Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht in Tamale. Hier worden zowel betaalde als vrijwillige voorgangers en jeugdleiders opgeleid voor de kerken in Noord-Ghana. Naast […]

Zondag 2 april 2023: Helpen, helen en hopen

Het zout der aarde. Kunnen we andere christelijke gemeenschappen bijstaan, solidair met hen zijn? Op Palmpasen steunen we kerkgemeenschappen in Syrië, die na oorlog en aardbeving van zichtbaar en waardevol blijven in de samenleving. Het zijn plaatsen voor hulp, heelheid en hoop. Uw bijdrage voedt het Kerk-in-Actie restauratiefonds, waarmee kerkgebouwen worden hersteld en christelijke gemeenschappen […]

Zondag 26 maart 2023: de tuin van de kerk

Bij de collectes op de vijfde zondag van de 40dagentijd staan we stil bij het grote, wereldwijde klimaatprobleem. Wij leven op te grote voet. Maken wij een verschil voor de wereld van nu en die van over 50 jaar? Moet dat? Hoe dan? In Nederland laat Extincton Rebellion van zich horen. De gewaagde protestacties waaraan […]

Zondag 19 maart 2023: Kom op voor mensenrechten

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het […]