Artikelen door Douwe van Barneveld

Zondag 2 april 2023: Helpen, helen en hopen

Het zout der aarde. Kunnen we andere christelijke gemeenschappen bijstaan, solidair met hen zijn? Op Palmpasen steunen we kerkgemeenschappen in Syrië, die na oorlog en aardbeving van zichtbaar en waardevol blijven in de samenleving. Het zijn plaatsen voor hulp, heelheid en hoop. Uw bijdrage voedt het Kerk-in-Actie restauratiefonds, waarmee kerkgebouwen worden hersteld en christelijke gemeenschappen […]

Zondag 26 maart 2023: de tuin van de kerk

Bij de collectes op de vijfde zondag van de 40dagentijd staan we stil bij het grote, wereldwijde klimaatprobleem. Wij leven op te grote voet. Maken wij een verschil voor de wereld van nu en die van over 50 jaar? Moet dat? Hoe dan? In Nederland laat Extincton Rebellion van zich horen. De gewaagde protestacties waaraan […]

Zondag 19 maart 2023: Kom op voor mensenrechten

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het […]

Zondag 12 maart 2023: Moderne slavernij

Premier Rutte zette een komma, wij zien nieuwe vormen van mensonterende, onrechtvaardige arbeidsverhoudingen in onze buurt (Oost-Europese werkers) en wereldwijd. Wij hebben gemerkt dat slavernij van generatie op generatie doorwerkt. En sinds het WK voetbal in Qatar weten we van de omvang en de gevolgen van moderne slavernij. Vandaag collecteren wij voor arbeidsmigranten in de […]

Zondag 5 februari 2023: Leven met het water

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat een grote overstroming plaatsvond in Zeeland, Zuid Holland en Noord Brabant. Meer dan 1800 doden werden betreurd, veel vee kwam om, huizen en boerderijen stortten in en een gigantische oppervlakte met gras- en akkerland verziltte. De watersnoodramp is nu herdacht en de media besteedden er de afgelopen […]

Collecte noodhulp overstromingen Pakistan

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment meer dan 1200 dodelijke slachtoffers bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer […]

18 september 2022: Kerkopbouw in Syrië

De derde collecte is deze zondag bestemd voor wederopbouw van de kerk in Syrië. Na de jarenlange burgeroorlog heeft de kerk in dit land onze steun hard nodig bij de wederopbouw. Herstel van de kerk – het hart van de christelijke gemeenschap – betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. […]

Zondag 17 april: Kansen voor jongeren in Beiroet, Libanon

Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, en ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp […]