Kunstwerk ‘zoeken naar de moederlaag’, met teksten uit Genesis 1, Hebreeuws, en Johannes 1 in meerdere talen. Marleen B. Berg, www.mbberg.com

Scheppingsdag

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Genesis 1:1-5

Kunstwerk ‘zoeken naar de moederlaag’, met teksten uit Genesis 1, Hebreeuws, en Johannes 1 in meerdere talen. Marleen B. Berg, www.mbberg.com

Kunstwerk ‘zoeken naar de moederlaag’, met teksten uit Genesis 1, Hebreeuws, en Johannes 1 in meerdere talen. Marleen B. Berg, www.mbberg.com

Beresjit bara Elohim – in het begin schiep God… , zo begint de bijbel, en de eerste letter van de bijbel is de Bet. Elke letter in het Hebreeuws is een plaatje. Het plaatje van de Bet vertelt een verhaal. Je moet het lezen van rechts naar links. Van onder is de letter gesloten: wat er onder je voeten ligt ken je amper of niet, maar je mag er wel op lopen. Van boven is hij dicht: de hemel is van God, wij zijn op de aarde, laten we daarom maar niet te veel zeggen, zegt de Prediker. En van achteren is hij dicht. Het verleden is voorbij, wat er achter onze rug ligt verdwijnt – wij leven naar de toekomst toe. Laten we dan ook maar op weg gaan, de weg van de Tora, de weg met God.

Deze dagen denken we dan ook aan de weg naar Bet-lechem, het huis van brood. Want het woord ‘Bet’ betekent Huis. ‘In het begin schiep God’ – sommigen vertalen: ‘vanaf het begin schept God’. In ieder geval is Kerst een scheppingsdag, waarin we bij dat nieuwe begin stilstaan, en opstaan.

~Roel B.