Zondag 24 maart 2024: noodhulp Gaza en Israël

De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen de berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar nergens is een veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles.

Vanuit een interkerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken, helpt Kerk in Actie de vele slachtoffers van het geweld in Gaza en Israël. Onder andere met een mobiele gezondheidskliniek of met hulp aan moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma’s. En waar nodig helpen de christelijke partnerorganisaties van Kerk in Actie met onderdak, voedsel, water, hygiënematerialen en andere basale levensbehoeften.

Wij leven mee en steunen de getroffen mensen in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever. In de regio werd dit gebed geschreven, dat ook wij kunnen bidden:

Trouwe en barmhartige God,

U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.
Maar wij vallen telkens weer in haat
en staan elkaar naar het leven.

We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.
We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.

Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
door een wrede dood van elkaar gescheiden.
Heer, ontferm U.

Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg,
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt
en geen huis meer hebben om naar terug te keren.
Christus, ontferm U.

Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.
Heer, ontferm U.

Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen,
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne:
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Om vergeving en verzoening tussen vijanden,
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven;
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus.
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede.
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij.
Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen.

Op zondag 24 maart collecteren we tijdens de kerkdienst voor dit doel. Meer informatie of rechtstreeks doneren? Klik hier voor meer informatie op de website van Kerk in Actie.