Zondag 26 februari 2023: Er zit daar een mens!

Veel kerkgangers proberen in de 40dagentijd te versoberen en juist wat meer aandacht te geven aan anderen, of een extra bijdrage te geven aan een goed doel.

Vandaag besteden wij aandacht aan gevangenenpastoraat. Op de website van Kerk in Actie staat het verhaal van Prisca van der Roest, die gevangenen bezoekt. Zij verbindt dat werk aan haar christelijke geloof en aan de werken van barmhartigheid.

Dat de Heer Jezus Christus mensen vrijmaakt, is de kern van het Evangelie. Er loopt een opmerkelijke parallel tussen ons ‘kerkmensen’ en gedetineerden die, ook als ze hun straf hebben uitgezeten en weer ‘buiten’ zijn, niet per se ook vrij zijn. En ook voor niet-gedetineerden is het fijn om af en toe een luisterend oor te krijgen en te beseffen dat je niet alleen bent. Bijvoorbeeld tijdens de ontmoeting rond de kerkdienst of bij een pastoraal bezoek. Daarom sturen we vandaag ook persoonlijke Paasgroeten aan gedetineerden. Een warm en verbindend gebaar, ook voor jezelf.

Want: je bent niet alleen! Er is alle reden tot hoop op beter, om een vrij mens te worden.