Zondag 23 juni 2024: online theologie

Het Theologisch Seminarie in Kaapstad leidt nieuwe voorgangers en kaderleden op, onder andere voor de Broedergemeente in Zuid-Afrika. Maar de vierjarige studie, met aansluitend twee jaar stage, kan lang niet iedereen zelf bekostigen. Onderdak, voedsel, reiskosten, ziektekostenverzekering en toegang tot digitale middelen voor de studenten zijn kostbaar. Zeker nu de economie van het land ernstig is verslechterd.

Mede daarom startte het Seminarie vorig jaar ook met een online theologische opleiding, zodat ook studenten van verder weg mee kunnen doen. Het is hoopgevende pilot, want ook studenten uit Suriname meldden zich aan voor dit online onderwijs.

In eerste instantie is het onderwijsaanbod bestemd voor jonge mensen, maar ook iets oudere met een roeping mogen meedoen. En zeker vrouwen, want die hebben in de Zuid-Afrikaanse maatschappij veel minder toegang tot een goede opleiding. Dit jaar gaat het om zes vrouwelijke voltijdstudenten en vijf die nu stage lopen.

Het ZZg (Zeist) ondersteunt deze opleiding en innovatie van harte. Want de kerkelijke gemeenschap heeft, ook in Zuid-Afrika, geschoolde leiders nodig om ‘zout der aarde’ te zijn. Ziet ook u het belang van dit fundament van de kerk? Bid dan voor dit werk en maak met een bijdrage deze opleiding mee mogelijk.

Collecte op zondag 23 juni gemist? Geef hier alsnog uw gift.