Rondom de vieringen

9 oktober: Duurzame dienst

In de week van de duurzaamheid doen ook de NoorderLichtkerk mee: we lezen en zingen psalmen die ons een spoor wijzen. De cantorij o.l.v. Jasper Witteveen helpt ons daarbij. Welkom!

De viering is ook open voor de niet zo ervaren kerkgangers. Voorganger is ds Roel Bosch. Wie dat wil kan na de dienst in de Thomaszaal napraten.

Muziek Jan Meurs