We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 

Romeinen 6: 4, 5

De Abbey op Iona in de vroege ochtend.

Wat een hoopvolle tekst. Een nieuw leven leiden, wie wil dat nou niet? Een vooruitzicht op een nieuw leven dat willen we toch allemaal? Wie de advertenties in de kranten leest kan voor een flink bedrag nu al in een zonnig oord aan een nieuw leven beginnen.

Maar je voelt het al aan, het is een schijnwereld ver weg van zorgen en verdriet. Wat ons in advertenties wordt voorgespiegeld is bedrog, is een verdienmodel.

Wie verder kijkt dan de zwarte letters uit Rom.6 ontdekt dat de liefde van God voor de mens, dé dragende kracht is van het nieuwe leven. En opstaan in Christus betekent voor mij zoiets als je hele leven van vreugde en verdriet in dit ene Licht van de liefde plaatsen.

Het Licht dat ons aanstoot in de morgen. Een vroege morgen waarin we elkaar begroeten rondom doop en dood.  En waarbij we mogen geloven dat de dood niet het laatste woord heeft.

~George J.