Voor ieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor bezoekwerk en pastoraat organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst. Voor deze ontmoeting hebben we twee data vastgesteld waaruit u kunt kiezen om te komen. De data zijn:

Woensdag 5 februari, 19.45 uur inloop met koffie/thee, 20.00 uur start.

Dinsdag 18 februari, 14.45 uur inloop met koffie/thee, 15.00 uur start.

Uitgangspunt is om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en met elkaar van gedachten te wisselen over present zijn in het bezoekwerk. We hopen velen van u op een van deze data te begroeten in dit zo belangrijke en waardevolle werk van het gemeente-zijn. Om praktische redenen zien we graag uw aanmelding tegemoet bij Corine Felix: bezoek@noorderlichtgemeente.nl

Met een hartelijke groet,  Corine Felix (coördinator bezoekwerk) en Aster Barkmeijer (kerkelijk werker)

Vanaf 8 september 2019 duikt her en der ons jaarthema op:

Reisgenoten.
Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af.

Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker.

En we komen nog weer anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden…

Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmausgangers verraste met zijn vragen.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws: in onze vieringen kun je met je smartphone doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig. Die kan je downloaden op www.givtapp.net/download.

Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte. Ook de collectebonnen blijven bestaan. Betalingen met collectebon en Givt-app zijn aftrekbaar van de belastingen.

De givt-app wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld collectes op straat of aan de deur.

De NoorderLichtgemeente heeft als kerkelijke werker in onze gemeente benoemd:

Aster Barkmeijer-Dirksen, uit Bilthoven.

Per 1 november begint ze. Ze zal vooral pastoraat gaan verzorgen, maar ook actief zijn in andere stukjes kerkenwerk. We heten haar welkom en hopen op een goede periode!

Op zondag 27 oktober, 19.30 uur, is er een Ionaviering in de NoorderLichtkerk! Van harte welkom bij deze bijeenkomst met onverwachte elementen, bijzondere liederen en teksten, en ruimte voor ervaringen. In het thema sluiten we aan bij de Opgang van oktober: Gastvrij! De voorbereiders, Alex, Wilma, Marleen, Roel.

Een goede kennismaking met de bijzondere wereld van de oecumenische Ionabeweging, en de reis die zestien gemeenteleden in augustus 2020 naar Iona hopen te maken!

Nieuws! Er kwam een nieuwe uitgave van Taizéliederen uit, met meer en betere Nederlandse vertalingen. In deze viering zullen we er alvast een paar gaan zingen. Of horen. Want niets hoeft, je mag ook gewoon de muziek en de zang over en door je heen laten komen.. Er is muziek,
zang, stilte, gebed, Bijbellezing: Psalm 146 klinkt. Zondag 22 september, 19.30 uur, daarna ontmoeting met koffie en thee.

Vanaf startzondag 8 september gaan we op weg met ons nieuwe jaarthema ‘Reisgenoten’. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af.
Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen ook nog anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmaüsgangers verraste met zijn vragen.

We zijn welkom, vanaf de kerkdienst die om 10.00 uur begint, tot rond de klok van 14.00 uur. Er zal koffie en thee zijn, een maaltijd, en actie voor alle leeftijden. We sluiten ons samenzijn af met een eenvoudig moment van bezinning, lied en gebed.
Welkom!

Taal is een bijzonder instrument. Van lieve woorden tot scheldtirade, van uitdrukking van vertrouwen tot spreekbuis van pijn, taal is er goed voor. En dichters zijn daar dan weer extra goed in. We lezen in deze bijeenkomsten, en verwonderen ons. Begrijpen niet alles, maar leren en genieten van elkaars manier van lezen. Levensvragen, hoop, geloof en liefde, komen in het voorbijgaan langs.
In onze januaribijeenkomst lezen we Fernando Pessoa, later onder anderen Anna Enquist.
Data: woensdagmorgens 30-1, 27-2, 27-3?, 24-4, 22-5 – Tijd: 10.00-12.00 uur
Plaats: Binnenbos, Hoogkanje 186hs
Data: dinsdagavonden 29-1, 26-2, 26-3?, 23-4, 21-5, Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: NoorderLichtkerk
Opgave verplicht, max. 9 (dinsdag) resp. 13 deelnemers (woensdag) r.bosch@noorderlichtgemeente.nl