Artikelen door Beheerder

Koffieochtenden

Geen spreker op de eerste koffieochtenden. Bijpraten en elkaar in levenden lijve ontmoeten na zo’n lange tijd van thuis zitten. We hebben elkaar vast genoeg te vertellen.  Woensdag 8 juli is de eerste bijeenkomst, de tweede is bij uitzondering op DINSDAG 14 juli. Daarna is het weer elke keer op woensdag. U bent welkom van 10-12 uur […]

Collecteapp GIVT

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen. Voor die mensen hebben we goed nieuws: in […]

Vacature Kerkelijk Werker

De NoorderLichtgemeente heeft als kerkelijke werker in onze gemeente benoemd: Aster Barkmeijer-Dirksen, uit Bilthoven. Per 1 november begint ze. Ze zal vooral pastoraat gaan verzorgen, maar ook actief zijn in andere stukjes kerkenwerk. We heten haar welkom en hopen op een goede periode!

Ionaviering: ‘Gastvrij!’

Op zondag 27 oktober, 19.30 uur, is er een Ionaviering in de NoorderLichtkerk! Van harte welkom bij deze bijeenkomst met onverwachte elementen, bijzondere liederen en teksten, en ruimte voor ervaringen. In het thema sluiten we aan bij de Opgang van oktober: Gastvrij! De voorbereiders, Alex, Wilma, Marleen, Roel. Een goede kennismaking met de bijzondere wereld […]

Taizé viering 22 september

Nieuws! Er kwam een nieuwe uitgave van Taizéliederen uit, met meer en betere Nederlandse vertalingen. In deze viering zullen we er alvast een paar gaan zingen. Of horen. Want niets hoeft, je mag ook gewoon de muziek en de zang over en door je heen laten komen.. Er is muziek, zang, stilte, gebed, Bijbellezing: Psalm 146 klinkt. Zondag 22 september, 19.30 uur, daarna ontmoeting met […]

Startzondag 8 september

Vanaf startzondag 8 september gaan we op weg met ons nieuwe jaarthema ‘Reisgenoten’. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af. Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen ook nog anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmaüsgangers verraste met zijn vragen. We zijn welkom, vanaf de kerkdienst die […]

Poëzie: Woorden van waarde

Taal is een bijzonder instrument. Van lieve woorden tot scheldtirade, van uitdrukking van vertrouwen tot spreekbuis van pijn, taal is er goed voor. En dichters zijn daar dan weer extra goed in. We lezen in deze bijeenkomsten, en verwonderen ons. Begrijpen niet alles, maar leren en genieten van elkaars manier van lezen. Levensvragen, hoop, geloof […]

Jongerendienst

Graag bieden we in de NLG vanaf dit jaar 2 x per maand Jongerendienst aan. Zit je op het voortgezet onderwijs, dan ben je er welkom! We starten om 10.00 uur in het Jeugdhonk (rechts achter de kerk) en stoppen rond 10.45 uur. Dan gaan we samen met de kinderen van de kinderdienst de kerkzaal […]