Artikelen door Beheerder

“Heel NLG Vast”

Was u/ Ben jij dit jaar ook van plan om iets extra’s te doen of te laten tijdens de 40-dagentijd? Te laten zou bijvoorbeeld kunnen zijn: geen alcohol, geen Facebook, geen snoep. Te doen zou kunnen zijn: Voortaan ergens op tijd aanwezig zijn, omzien naar elkaar. Graag willen we 4 bijeenkomsten organiseren ter verdieping en […]

Gemeentewandeling

Op 16 februari gaan we weer wandelen. Per fiets of auto vertrekken we rond 11.45 uur vanuit de hal van de kerk naar onze start, ergens in een Zeister park of bos, rond 14.00 zijn we uitgewandeld. Neem je zelf je lunch mee, voor een stop halverwege? Voor ieder die van wandelen houdt is dit […]

Gemeenteontbijt: zondag 9 februari

Inmiddels hebben we het alweer een paar keer gedaan: samen ontbijten voorafgaand aan de Avondmaalsdienst. Iedereen die wil mag aanschuiven in de Shalomzaal. Er zijn kinderstoelen voor de kleinsten. We beginnen samen, met gebed en/of lied en eten samen. Leuk om met (andere) mensen aan het ontbijt te zitten. We helpen elkaar: ‘Mag ik van […]

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst bezoekwerk

Voor ieder die betrokken is bij of belangstelling heeft voor bezoekwerk en pastoraat organiseren we een ontmoetingsbijeenkomst. Voor deze ontmoeting hebben we twee data vastgesteld waaruit u kunt kiezen om te komen. De data zijn: Woensdag 5 februari, 19.45 uur inloop met koffie/thee, 20.00 uur start. Dinsdag 18 februari, 14.45 uur inloop met koffie/thee, 15.00 […]

Jaarthema 2019-2020: “Reisgenoten”

Vanaf 8 september 2019 duikt her en der ons jaarthema op: Reisgenoten. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af. Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen nog weer anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmausgangers verraste met […]

Collecteapp GIVT

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen. Voor die mensen hebben we goed nieuws: in […]

Vacature Kerkelijk Werker

De NoorderLichtgemeente heeft als kerkelijke werker in onze gemeente benoemd: Aster Barkmeijer-Dirksen, uit Bilthoven. Per 1 november begint ze. Ze zal vooral pastoraat gaan verzorgen, maar ook actief zijn in andere stukjes kerkenwerk. We heten haar welkom en hopen op een goede periode!

Ionaviering: ‘Gastvrij!’

Op zondag 27 oktober, 19.30 uur, is er een Ionaviering in de NoorderLichtkerk! Van harte welkom bij deze bijeenkomst met onverwachte elementen, bijzondere liederen en teksten, en ruimte voor ervaringen. In het thema sluiten we aan bij de Opgang van oktober: Gastvrij! De voorbereiders, Alex, Wilma, Marleen, Roel. Een goede kennismaking met de bijzondere wereld […]

Taizé viering 22 september

Nieuws! Er kwam een nieuwe uitgave van Taizéliederen uit, met meer en betere Nederlandse vertalingen. In deze viering zullen we er alvast een paar gaan zingen. Of horen. Want niets hoeft, je mag ook gewoon de muziek en de zang over en door je heen laten komen.. Er is muziek, zang, stilte, gebed, Bijbellezing: Psalm 146 klinkt. Zondag 22 september, 19.30 uur, daarna ontmoeting met […]

Startzondag 8 september

Vanaf startzondag 8 september gaan we op weg met ons nieuwe jaarthema ‘Reisgenoten’. Als gemeente leggen we stukjes levensweg samen af. Onderweg delen we in de woorden, in brood en beker. En we komen ook nog anderen tegen, die ons inspireren, vragen stellen, wakker houden… Onder de hoede van die Reisgenoot, die de Emmaüsgangers verraste met zijn vragen. We zijn welkom, vanaf de kerkdienst die […]