Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Vandaag staan we op voor burgers in Zuid-Soedan. Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Sudanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer

De helft van de 12 miljoen Zuid-Sudanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Sudanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Doe mee, via een gift bij de derde collecte en ‘Sta op!’

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Niet iedereen weet de weg naar Jezus Christus te vinden. Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Doe mee, via een gift bij de eerste collecte en Sta op!

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier

Sta op! is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Help kwetsbaren in de samenleving bij te staan en op te laten staan. Zo is er een trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filipijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Doe mee, via een gift bij de eerste collecte en Sta op!

De collecte wordt afgekondigd door Tineke van der Stok, die onlangs de Golfstaten bezocht. Na afloop van de dienst, is er in de Thomaszaal gelegenheid Tineke te ontmoeten, mee te leven en je te laten informeren.

Meer achtergrondinfo vind je hier.

Terugblik
Met een klein gezelschap praatten we na afloop van de dienst na met Tineke. Haar presentatie is hier te lezen en te zien.

Dit jaar duurt de 40dagentijd van 26 februari tot Pasen, op 12 april. Vanouds zijn de zes weken tussen Carnaval en Pasen een tijd van inkeer en bezinning. Vanouds is dit ook een tijd van matig leven, en omzien naar de armen.

Over dat omzien naar de ander: in de kerk wordt wekelijks aandacht gevraagd voor een werelddiaconaal doel en wordt opgeroepen bij te dragen in de vorm van aandacht, gebed en geld. Thuis kun je bijvoorbeeld bij elke maaltijd de tafel van een extra bord en bestek voorzien, voor de ‘gast aan tafel’. In de kerk kun je een spaardoosje krijgen, waarin je elke dag een – symbolisch – bedrag kunt doen. Spaardoosjes worden tijdens de Paasviering ingezameld.

Zo delen wij onze gaven, in de kerk en thuis.