Zondag 22 maart: Diaconale vakanties

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen.

Deze week is uw gift in de collecte voor diaconale vakantieweken. Zij zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. De diaconale vakanties van hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip.

Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Doe mee en Sta op!

U kunt uw gift doen via het rekeningnummer van de diaconie van de Noorderlichtgemeente Zeist NL47 INGB 0007 1283 83 of via de eerste collecte bij de GIVT App. Alvast hartelijke bedankt voor uw bijdrage.

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier