Bij de collecte van Advent 2:

Je bent 7 jaar oud en gisteren vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel verhuisd naar azc Almere. De reis ervoor was lang. Hoe lang je hier zal blijven? Geen idee. Alles is nieuw en vreemd. Het overkomt jaarlijks vele jonge vluchtelingen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug, maar ook hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.

De Vrolijkheid – voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zo wordt wat licht, hoop en uitzicht gebracht in een wereld waarin de dagen eentonig zijn en veel geduld hebben noodzakelijk is om te overleven.

Met de opbrengst van de eerste collecte steunen wij deze Vrolijkheid. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via onze diaconie, NL47 INGB 0007 1283 83. Vermeld ‘Vrolijkheid’. Meer informatie is hier te vinden.
Van harte aanbevolen!

Bij de collecte van Advent 1:

In Oekraïne worden veel weeskinderen, kinderen met gezondheidsproblemen of in een moeilijke thuissituatie opgevangen in staatsinternaten. De voorzieningen zijn er minimaal en personeel is onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geen fijne omgeving voor kwetsbare kinderen om op te groeien.

In het stadje Vynnyky besloot men het over een andere boeg te gooien. De School van onze Dromen biedt in een veilige omgeving kinderen betere kansen. Volwassenen gaan op een positieve manier met kinderen om, de kinderen doen er kennis op en leren sociale vaardigheden. Zo worden ze goed voorbereid op een toekomst in de maatschappij. Daarnaast zet de school zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbare kinderen. Kinderen leren meer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen en hun talenten te ontwikkelen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

Met de opbrengst van de eerste collecte steunen wij de School van onze Dromen en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via onze diaconie, NL47 INGB 0007 1283 83. Vermeld ‘Kinderen Oekraïne’. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kinderenoekraine. Van harte aanbevolen!

Het is maar een kleine commissie, die voor Zending en Werelddiaconaat. Maar een met een belangrijke missie: bij u aandacht vragen voor veel manieren waarop het Evangelie in de wereld vorm krijgt. Vandaag zagen we elkaar via ZOOM en bespraken we kleine en grote onderwerpen. U leest ervan in de e-mail- en zondagsbrief, u hoort erover tijdens de kerkdienst. En op deze ZW-plek van de website van onze gemeente kunt u vaak nog wat verder lezen.

Ongetwijfeld heeft u de beelden gezien: Haïti werd opnieuw getroffen door een aardbeving, waarna de tropische storm ‘Grace’ (genade) nog meer schade aanrichtte. Er is leed. Er is nood. Kerk in Actie is er aanwezig om hulp te bieden. Helpt u mee? Lees hier wat er gebeurt en hoe u uw medeleven kunt tonen.

In een klap werd Beiroet op 4 augustus wereldnieuws. Het lijden en de schade zijn onvoorstelbaar groot. Via Kerk in Actie is er een Nederlandse verbinding met de stad en met christenen in Libanon. Wilbert en Rima van Saane werken in Beiroet aan de Near East School of Theology (NEST), waar kerkelijk kader voor de hele regio wordt opgeleid. Vandaag collecteren wij voor de concrete hulpverlening aan de slachtoffers van de ramp. Wilbert deed een persoonlijke oproep om mee te leven en mee te delen.

Collecte gemist? Klik dan hier voor een bijdrage aan deze hulpverlening. Kerk in Actie maakt deel uit van de Samenwerkende Hulporganisaties die zich inzetten voor adequate hulpverlening ter plaatse.

Wilbert van Saane werkte eerder voor de Nederlandse Zendingsraad in Driebergen. Hij schrijft regelmatig over zijn werk en leven in Beiroet. De moeite waard om te blijven volgen.

Het werven, vormen en behouden van kerkelijk kader is voor elke christelijke gemeenschap van groot belang. Wellicht nog meer in het Midden Oosten, op het kruispunt van wereldreligies. Wilt u meer weten over de opleidingen die NEST biedt en daarop betrokken blijven? Bid voor Beiroet; bekijk de actiepagina van Kerk in Actie; meld u aan als belangstellende of doneer ter ondersteuning van dit belangrijke werk.

Ook nog de moeite waard: deze zandtekening waarin de hoop voor Libanon gestalte krijgt.

 

Heeft u ook gespaard in de 40dagentijd? Wat jammer dat het spaardoosje dit jaar niet tijdens een kerkdienst kan worden ingeleverd! Maar de opbrengst kunt u gelukkig wel afdragen: maak het gespaarde bedrag over naar IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (Diaconie NoorderLichtgemeente). Die verzamelt de bedragen en maakt de opbrengst over naar Kerk in Actie. Kerk in Actie zorgt er dan weer voor dat alle in de 40dagentijd genoemde doelen, een eerlijk aandeel krijgen.

Veel dank voor het mee-doen! O ja: naar boven afronden mag 😉

Commissie Zending & Werelddiaconaat NLG

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens de 40dagentijd en het Paasfeest. Vandaag staan we op voor goede onderwijskansen voor ‘onaanraakbaren’ in India

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Hoewel het kastenstelsel formeel is afgeschaft, is de praktijk vaak anders. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie deze kinderen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.

Dat raakt ook ons, want de boodschap van het Paasfeest is dat je vrij bent om je eigen, goede weg te gaan. Sta op en help mee! Deel uw gaven via het spaardoosjes thuis, via een overmaking naar de diaconie (IBAN NL47 INGB 0007 1283 83, vermeld ‘Dalit’) of Givt-gift in de collecte.

Meer informatie in de flyer.


Voor jong en oud: een filmpje met uitleg over het Paasfeest

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Deze week staan we op voor onze eigen jongeren.

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

Dit jaar is alles anders en zal het spel niet gespeeld worden. Toch blijft deze vorm van ‘vertellen’ belangrijk genoeg om er in te investeren. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken? Deel via het 40dagentijd-spaardoosje, of maak een gift over naar de Diaconie van de NoorderLichtgemeente, IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (vermeld ‘zondag 6 / Jongeren en Paasverhaal’).

Meer informatie in de collecteflyer. Een onlinevariant organiseren? Klik hier.


Voor jong en oud een filmpje met uitleg over Pesach en Pasen

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Vandaag staan we op voor de toekomst van straatmeiden in Ghana.

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. De grote stad trekt als een magneet, maar ook daar is het bestaan vaak hard en rauw. Kijk naar Joyce, die in de stad terecht kwam.

Vandaag vragen wij u om op te staan en in beweging te komen. Met uw bijdrage wordt aan meer meiden zoals Joyce de kans op een betere toekomst gegeven door een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens meiden zoals Joyce: dank u wel!

Hier meer info en een kleurplaat

Sta op! Is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen.

Deze week is uw gift in de collecte voor diaconale vakantieweken. Zij zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. De diaconale vakanties van hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip.

Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Doe mee en Sta op!

U kunt uw gift doen via het rekeningnummer van de diaconie van de Noorderlichtgemeente Zeist NL47 INGB 0007 1283 83 of via de eerste collecte bij de GIVT App. Alvast hartelijke bedankt voor uw bijdrage.

Meer achtergrondinfo vind je hier. En de collecteflyer hier