Zondag 1 maart: De kracht van Bijbelverhalen

Sta op! is het thema van Kerk in Actie, tijdens Vastentijd, Goede Week en natuurlijk Pasen. Help kwetsbaren in de samenleving bij te staan en op te laten staan. Zo is er een trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filipijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Doe mee, via een gift bij de eerste collecte en Sta op!

De collecte wordt afgekondigd door Tineke van der Stok, die onlangs de Golfstaten bezocht. Na afloop van de dienst, is er in de Thomaszaal gelegenheid Tineke te ontmoeten, mee te leven en je te laten informeren.

Meer achtergrondinfo vind je hier.

Terugblik
Met een klein gezelschap praatten we na afloop van de dienst na met Tineke. Haar presentatie is hier te lezen en te zien.