Bij de collecte van Advent 1:

In Oekraïne worden veel weeskinderen, kinderen met gezondheidsproblemen of in een moeilijke thuissituatie opgevangen in staatsinternaten. De voorzieningen zijn er minimaal en personeel is onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geen fijne omgeving voor kwetsbare kinderen om op te groeien.

In het stadje Vynnyky besloot men het over een andere boeg te gooien. De School van onze Dromen biedt in een veilige omgeving kinderen betere kansen. Volwassenen gaan op een positieve manier met kinderen om, de kinderen doen er kennis op en leren sociale vaardigheden. Zo worden ze goed voorbereid op een toekomst in de maatschappij. Daarnaast zet de school zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbare kinderen. Kinderen leren meer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen en hun talenten te ontwikkelen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

Met de opbrengst van de eerste collecte steunen wij de School van onze Dromen en andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via onze diaconie, NL47 INGB 0007 1283 83. Vermeld ‘Kinderen Oekraïne’. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kinderenoekraine. Van harte aanbevolen!

Het is maar een kleine commissie, die voor Zending en Werelddiaconaat. Maar een met een belangrijke missie: bij u aandacht vragen voor veel manieren waarop het Evangelie in de wereld vorm krijgt. Vandaag zagen we elkaar via ZOOM en bespraken we kleine en grote onderwerpen. U leest ervan in de e-mail- en zondagsbrief, u hoort erover tijdens de kerkdienst. En op deze ZW-plek van de website van onze gemeente kunt u vaak nog wat verder lezen.