Protestantse Gemeente Zeist

De NoorderLichtgemeente is één van de zeven wijken in de Protestantse Gemeente Zeist. De andere:
Protestantse wijkgemeente Zeist-West, in Kerkelijk centrum Zeist-West,
Protestantse wijkgemeente de Bron, in de Sionskerk
Hervormde wijkgemeente Pniël, in de Oude kerk,
Hervormde wijkgemeente Bethel, in de Nieuwe kerk,
Hervormde wijkgemeente het Witte Kerkje, aan de Amersfoortseweg,
Gereformeerde wijkgemeente Oosterkerk.

Ook is in de Zeist de Lutherse gemeente, die onderdeel is van de Lutherse gemeente Utrecht.

Elke wijkgemeente heeft een eigen karakter. Wie nieuw is in Zeist doet er goed aan eerst eens rond te kijken. Waar voel ik me thuis? Op de plattegrond van Zeist heeft elke wijk een eigen gebied, maar in de praktijk zoeken mensen toch de wijkgemeente waar ze zich mee verbonden voelen.

De zeven gemeenten samen werken op verschillende gebieden samen. In de Algemene Kerkenraad zit uit elk van de wijken een vertegenwoordiger; met elkaar dragen ze zorg voor het gezamenlijk belang. We willen ‘delen in het geheel’. Tegelijk is elke wijk zelf verantwoordelijk voor de financiële zaken.
https://www.pkn-zeist.nl/

Raad van kerken Zeist
Met vele andere christelijke kerken in Zeist werkt de NoorderLichtgemeente samen in de Raad van kerken. Grotere en kleinere partnerkerken zijn onder andere: de rooms-katholieke parochie, de Evangelische Broedergemeente, de Doopsgezinde gemeente, de gemeente van Apostolische christenen. Op twee zondagen in het jaar vieren we gezamenlijk ons geloof:
op Kerkendag, de zondag na Pinksteren, buiten op het Zusterplein, of, bij regen, in de kerkzaal van de Broedergemeente;
in de gebedsweek voor de eenheid, januari, afwisselend in de Oosterkerk of de Noorderlichtkerk.  https://www.raadvankerkenzeist.nl

Raad van kerken in Nederland, Wereldraad
Vele christelijke kerken wereldwijd zijn verbonden in de Wereldraad van Kerken. Ook de Protestantse Kerk Nederland is daar actief bij betrokken, en zo ook onze gemeente. Natuurlijk zijn we zo ook in contact met de Raad van kerken in Nederland. Deze vertegenwoordigt de kerken bij de overheid, en stimuleert onderlinge samenwerking en een gezamenlijk getuigenis. Zie ook de site: https://raadvankerken.nl/ .

Assyrische kerk van het Oosten
Sinds 2011 komen twee keer per maand de broeders en zusters van de Assyrische kerk van het Oosten vanuit het hele land naar de NoorderLichtkerk. Deze kerk stamt uit de eerste eeuwen, en is apart komen te staan van de grote orthodoxe en katholieke kerken. In hun land van herkomst, Iran, Irak, Syrië, hebben de leden met veel vervolging te maken gehad. Ze vieren hun mis nadat de NoorderLichtgemeente vertrokken is. Na afloop ontmoeten ze elkaar bij de maaltijd in de Shalomzaal. Zo nu en dan organiseren de gemeenten ook een gezamenlijke activiteit.
http://www.marbenyamin.nl/over-ons/