Wat kenmerkt de NoorderLichtgemeente?

Ontmoetingsgemeente
Heel bewust kozen we een aantal jaren terug voor een gemeente die ‘ontmoetingsgemeente’ is. In sommige kerken zijn de lijnen duidelijk: de dominee en de ouderlingen, of de oudsten, regelen van alles. Ze gaan op bezoek, soms via een vast rooster. In onze gemeente merken we dat dit meestal niet meer past. Mensen zoeken zelf hun contacten, en zitten niet altijd op bezoek te wachten. Toch is er veel onderlinge ontmoeting. We proberen dat ook te stimuleren, met koffie na de kerkdienst, wandelingen, maaltijden, ontmoetingsmiddagen, en nog veel meer. Nieuwe initiatieven zijn ook welkom!

Je leert ons ook kennen via ons ‘Plan van aandacht’.

Liturgie vier je
In de zondagmorgendiensten zorgen we graag voor een heldere liturgie. We willen ruimte scheppen om God en elkaar te ontmoeten. Er zijn herkenbare momenten van gebed, van lied, lezing en preek. De kinderen krijgen de ruimte, in de kerkzaal en daarnaast in de kinderdienst. We zingen graag, vooral uit ‘Liedboek 2013’. Soms zingt er iemand solo een vers voor, of doet de projectcantorij mee, of de zanggroep ’Young Vocals’.
We gebruiken de beamer met zorg: alle liederen worden inclusief muziek getoond, soms verschijnen ook de beelden van details vooraan op het podium op het scherm. Maar vaak ook zie je niets: door de week heen kunnen we vaak al genoeg beeldschermen volgen.
Avondmaal: een teken van verbondenheid, delen in de aanwezigheid van Jezus Christus onder ons. Op acht zondagen in het jaar zijn we welkom aan tafel, in de vorm van het lopend avondmaal. Ook glutenvrij brood en druivensap naast wijn zijn beschikbaar.
Buiten de vakantietijd vieren we in de stiltekapel een avondgebed. We zingen, lezen een psalm en de evangelielezing van de komende zondag en bidden, in stilte en hardop. Dinsdag, 19.30 uur, ingang rechts in het kerkgebouw.

Omzien naar elkaar en anderen
Wat zou een kerk zijn die niet dient? Diaconie is voor ons een belangrijke onderdeel van kerk-zijn. Geïnspireerd door de diakenen zorgen we met elkaar voor zorg voor naasten dichtbij en ver weg. De Voedselbank van Zeist rekent op ons, de Inloophuizen, en mensen met persoonlijke zorgen. Naast de kerk staat een deelkast, waar je kunt brengen wat je over hebt, of halen wat je nodig hebt. Samen met de buren zorgen we ervoor. Maar ook verder weg zijn we graag aanwezig, bijvoorbeeld in acties van Kerk in Actie. Soms maken we ook een vakantie mogelijk voor mensen die er anders niet uit komen.

Bij de tijd blijven
Als we alles al wisten zouden we niet wijzer worden. Daarom investeren we ook in gesprekken, cursussen, bijeenkomsten waar we verdieping vinden. ‘Vorming en toerusting’ noemen we dat. Bijbellezen, een stevig boek oppakken, samen gedichten lezen, zo nu en dan een spreker, het hoort er bij.

We vormen een grote gemeente met heel verschillende mensen. Kom er gerust bij!