Kerk in Aktie

Premier Rutte zette een komma, wij zien nieuwe vormen van mensonterende, onrechtvaardige arbeidsverhoudingen in onze buurt (Oost-Europese werkers) en wereldwijd. Wij hebben gemerkt dat slavernij van generatie op generatie doorwerkt. En sinds het WK voetbal in Qatar weten we van de omvang en de gevolgen van moderne slavernij.

Vandaag collecteren wij voor arbeidsmigranten in de Golfstaten. Vaak zijn dat christenen, uit Aziatische landen. Ze gingen op zoek naar voldoende inkomen voor de opleiding van hun kinderen, en om hun familie thuis te onderhouden. Deze arbeidsmigranten maken lange werkdagen, krijgen weinig betaald en worden dikwijls uitgebuit. Soms worden zelfs hun paspoorten ingenomen, zodat ze het land niet uit kunnen.

Gelukkig zijn er organisaties die deze christenen opzoeken en verbinden, die bijeenkomsten organiseren, bijbelstudies houden en diaconale handreikingen doen. Help Kerk in Actie mee om dit werk te ondersteunen. Lees hier meer over dit project en verhalen uit de eerste hand.

Het versterken van geloof zal zeker helpen om moed te vatten en vol te houden. Zal het ook leiden tot verzet tegen onrechtvaardige arbeidsverhoudingen? En waar staan wij?

Verdieping?

  • Bezoek de tentoonstelling ‘Kerk en Slavernij’ over onze eigen geschiedenis met slavernij. Tot 19 maart in Het Hernhutter Huis (Lageweg 27, Zeist)
  • Ga op 24 maart naar een lezing ‘In Christus vrij, verbonden met elkaar’ van de Nederlandse Zendingsraad (Utrecht) over de betekenis van vrijheid in Christus
  • Lees meer in een bericht van de International Labour Organization

Het is een groot probleem, vinden wij in Europa. Vluchtelingen opvangen doen we mondjesmaat, maar gelukzoekers horen hier niet. Die komen er niet in en als ze er toch zijn, dan moeten ze terug. Zo nodig met gepast geweld.

Mijn pake was een gelukzoeker. Hij trok na de Tweede Wereldoorlog met mijn beppe vanuit Friesland naar Zeist en verruilde lange dagen zwaar werk tegen een karig loon, voor een vast en goed weekloon, verdiend in een van de zilverfabrieken in Zeist.

Als individu of christelijke gemeenschap zullen wij het vluchtelingenprobleem en dat van de enorme migratiedrang vanuit het Zuiden niet oplossen. Maar we mogen deze – onze –  medemensen niet uit het oog verliezen. We moeten juist naast hen staan. Op zondag 5 maart kunnen we die houding in praktijk brengen:

  • Geef eens aandacht aan de vaak uitzichtloze situatie van mensen en kinderen in vreemdelingendetentie. Ontsteek een kaars en bid voor hen en hun naasten ver weg;
  • Geef naar draagkracht via de collecte voor het werk van Stichting SAVIZ, die praktisch helpt en waarbij ook onze gemeenteleden als vrijwilligers actief zijn;
  • Ga op zondag 5 maart mee naar de maandelijkse wake bij het detentiecentrum in Soesterberg. Laat zien dat je solidair bent, ook al blijft de problematiek reusachtig ingewikkeld.

Voor de wake: meerijden kan. Spreek het af via 0644850965 of ciezw@noorderlichtgemeente.nl

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat – Douwe van Barneveld

Veel kerkgangers proberen in de 40dagentijd te versoberen en juist wat meer aandacht te geven aan anderen, of een extra bijdrage te geven aan een goed doel.

Vandaag besteden wij aandacht aan gevangenenpastoraat. Op de website van Kerk in Actie staat het verhaal van Prisca van der Roest, die gevangenen bezoekt. Zij verbindt dat werk aan haar christelijke geloof en aan de werken van barmhartigheid.

Dat de Heer Jezus Christus mensen vrijmaakt, is de kern van het Evangelie. Er loopt een opmerkelijke parallel tussen ons ‘kerkmensen’ en gedetineerden die, ook als ze hun straf hebben uitgezeten en weer ‘buiten’ zijn, niet per se ook vrij zijn. En ook voor niet-gedetineerden is het fijn om af en toe een luisterend oor te krijgen en te beseffen dat je niet alleen bent. Bijvoorbeeld tijdens de ontmoeting rond de kerkdienst of bij een pastoraal bezoek. Daarom sturen we vandaag ook persoonlijke Paasgroeten aan gedetineerden. Een warm en verbindend gebaar, ook voor jezelf.

Want: je bent niet alleen! Er is alle reden tot hoop op beter, om een vrij mens te worden.