Muziek in de kerk

Wat zou een kerkdienst zijn zonder klinkende muziek? In de vieringen werken verschillende musici mee, de meesten als amateur, een enkele als beroepsmusicus. Het orgel speelt vanzelf een grote rol, maar ook de vleugel horen we steeds vaker. De gemeente kent een breed spectrum aan muziekbeoefening!

De projectcantorij onder leiding van Jasper Witteveen werkt vijf keer per jaar mee aan een viering. ‘The Young Vocals’ zijn betrokken bij de diensten bij het herdenken van overledenen en de Paaswake, en nog enkele andere gelegenheden.

Verschillende organisten en een pianist begeleiden volgens rooster de diensten op het grote orgel, het koororgel of de vleugel.

PROJECTCANTORIJ

Heb je een heldere stem, zing je graag en met plezier, en heb je zin om met nieuwe en oude (kerk)muziek bezig te zijn? Doe dan mee met de projectcantorij, die elk seizoen ongeveer vijf keer medewerking verleent aan vieringen. We repeteren, onder leiding van Jasper Witteveen, in principe vier keer voor elke dienst.

Aanmelden kan bij: Anneke van Staveren, tel. 691 63 28

ZANGGROEP YOUNG VOCALS

Young Vocals is een zanggroep in vaste bezetting met vier dames en vier heren o.l.v. Daniël Claas. De groep zingt breed door het Liedboek heen en maakt uitstapjes naar ander repertoire: licht klassiek, populair, gospel. Vierstemmig, a capella of begeleid met piano, gitaar en andere instrumenten. Regelmatig maakt Young Vocals gebruik van eigen arrangementen, zodat liederen op deze manier een nieuwe klank krijgen. Young Vocals schept vreugde in zingen voor én met de gemeente, altijd in dienst van de liturgie. Ook aan bijzondere vieringen verleent de zanggroep graag medewerking, zoals een doop-, trouw- en gedachtenisdienst. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Daniël Claas, tel. 633 24 69 / 06 2678 7732