Kerkomroep

De kerk is aangesloten op het kerkomroepsysteem van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (SIKN). Bent u niet in staat de kerkdiensten te bezoeken, dan kan een aansluiting op de kerkomroep van de NoorderLichtkerk uitkomst bieden. Uitzendingen kunnen worden bekeken en beluisterd via het internet of een aparte ontvanger. Plaatsing van een ontvanger thuis zorgt ervoor dat u, als u geen toegang hebt tot het internet, de diensten toch rechtstreeks kunt beluisteren. Niet alleen de zondagse erediensten, maar ook trouw- en rouwdiensten worden op verzoek uitgezonden. De diensten worden tevens uitgezonden via het internet, zie hiervoor www.noorderlichtgemeente.nl en klik op Kerkomroep (beeld/geluid).

Belangstellenden kunnen, als zij tijdelijk niet naar de kerk kunnen komen, en geen internettoegang hebben, een leenontvanger krijgen.

Informatie over het kerkomroepsysteem en aanvragen graag via de diaconie.