Rondom de vieringen

Zondag 2 februari gaat ds. Rebecca Onderstal voor. Zij is predikant in Houten.

Zondag 9 februari, de Veertigdagentijd is niet ver meer. Het oecumenisch leesrooster stelt voor, dat we vanaf vandaag in het boek Exodus de tocht naar het beloofde land gaan ondernemen. Ik weet nu nog niet zeker of we dat helemaal gaan volgen, maar voor deze zondag sluit ik aan: we lezen Exodus 1, naast Matteüs 5:13-16. We vieren de tafel van de Heer, brood voor onderweg. Voorganger ds. Roel Bosch.

Zondag 16 februari gaat ds. Jan Minnema voor, verbonden aan de Bron; het is een ruilbeurt met ds. Bosch.

Zondag 23 februari  lezen we uit Exodus 2:11-25, de driftige Mozes slaat een slavendrijver dood. En dan? Hij is nu echt overal vreemdeling, in Egypte, in Midjan, waar hoort een mens eigenlijk thuis? Daarnaast staat Matteüs 5:33-48: heb je vijanden lief. Wat een tegenstellingen. Om 19.30 uur is er een Ionaviering.Voorganger ds. Roel Bosch.

Zondag 1 maart, de eerste zondag in de Veertig dagen, komen we in de woestijn terecht, met Jezus en de ‘uiteenwerper’, de ‘diabolos’, de grote in de war brenger, Matteüs 4:1-11. Hoe komen we door de chaos weer op een recht spoor? Het ‘Ik zal er zijn’ van Exodus 3:1-18 klinkt daar naast. De cantorij o.l.v. Jasper Witteveen zingt. Voorganger ds. Roel Bosch.