Rondom de vieringen

Zondag 16 februari gaat ds. Jan Minnema voor, verbonden aan de Bron; het is een ruilbeurt met ds. Bosch.

Zondag 23 februari  lezen we uit Exodus 2:11-25, de driftige Mozes slaat een slavendrijver dood. En dan? Hij is nu echt overal vreemdeling, in Egypte, in Midjan, waar hoort een mens eigenlijk thuis? Daarnaast staat Matteüs 5:33-48: heb je vijanden lief. Wat een tegenstellingen. Om 19.30 uur is er een Ionaviering.Voorganger ds. Roel Bosch.

Zondag 1 maart, de eerste zondag in de Veertig dagen, komen we in de woestijn terecht, met Jezus en de ‘uiteenwerper’, de ‘diabolos’, de grote in de war brenger, Matteüs 4:1-11. Hoe komen we door de chaos weer op een recht spoor? Het ‘Ik zal er zijn’ van Exodus 3:1-18 klinkt daar naast. De cantorij o.l.v. Jasper Witteveen zingt. Voorganger ds. Roel Bosch.