Voor wie is de NoorderLichtgemeente

NoorderLIcht? Een huis waar de deur open staat. Een plaats waar mensen kunnen delen: levensverhalen, muziek, stilte, gebed, woorden van en over God. Heel verschillende mensen komen hier, op heel verschillende momenten. Op zondagmorgen – dat is wat je van een kerk verwacht. Maar ook buiten die tijd brandt er vaak licht. En valt er wat te delen, te geven en te ontvangen. Welkom!

De NoorderLichtgemeente schept ruimte. Voor jong en oud. Voor wie zomaar binnenvalt en voor regelmatige kerkgangers, mensen met geloof, met twijfel, met dankbaarheid, met pijn. Voor mensen die een zegen over hun relatie willen vragen. Die zichzelf of hun kind willen laten dopen. Die op zoek zijn naar een plek voor het afscheid van een dierbare. Die zich afvragen of ze zich thuisvoelen bij iets wat hier gebeurt.