Blog Image

Roel Bosch

Over dit blog

Beschouwingen en teksten, columns en artikelen.
Vrij gebruik in context waar de teksten tot hun recht komen, met auteursvermelding.

Pisang goreng en seroendeng

Over mijzelf Posted on di, juni 17, 2014 20:49:06

In het laatste beeld van mijn grootvader van moeders kant,
Hilbrand Goedhart, loopt een man al heel vroeg door huis, wat somber ogend, als
na een zware nacht. En aten we bij hem thuis ’s avonds de nasi die hij maakte.
Met boemboegroenten van de toko, komkommer gesneden in repen in de lengte,
seroendeng waarvan ik niet weet of hij het zelf roosterde, met een eigen
kruidenmengsel, of dat hij het zo kocht. Gebakken banaan ook, pisang goreng,
niet zoals bij de Chinees in een bloemdeegje in de diepe frituur, maar in de
lengte doormidden in een koekenpan.

Als kleinkind van 9 logeerde ik er; een verkeersongeluk
maakte een einde aan zijn leven toen ik 10 was. Pas later kwam stukje bij
beetje het verhaal van zijn gezin naar boven. Boerenzoon uit een groot gezin in
de buurt van Alphen aan de Rijn, kon goed leren, deed kweekschool, vond zijn
geliefde Christina van Dam, dochter van een aannemer, en vertrok ‘voor de
zending’ naar Magelang, Midden-Java. Dat was rond 1919. Daar werden tussen 1922
en 1934 de zes kinderen geboren. Mijn moeder was de derde van zes.

Oma en opa kregen eerst twee jongens, die sprekend op elkaar
leken, korte tijd er tussen; en na mama Hilda opnieuw twee jongens en een
meisje. Hun jeugd leek onbekommerd, op school met andere Nederlandse meisjes
maar ook met indo- en chinese kinderen, thuis vaak met vrienden van andere
gezinnen. De wereld van school, ziekenhuis en kerk op Midden-Java was een smeltkroes
van mensen van her en der, begaafde idealisten, avonturiers, gelovigen met wat
minder realisme, anderen praktisch aangelegd. In de brieven naar zijn ouders
kwam een gewetensvolle onderwijzer naar voren, betrokken op zijn leerlingen en
collega’s, die het moeilijk kon hebben dat niet iedereen even energiek bleek te
zijn.

vader
en moeder Goedhart-van Dam, hun vier jongste kinderen en twee personeelsleden,
1937

Op de foto’s uit de jeugd van mijn moeder staan veel mensen,
groot en klein, van Nederlandse komaf. Maar vaak ook één of meer ‘inlandse’
mensen, dan wel altijd op de achterste rij; soms ook is er een klassenfoto waar
chinese kinderen tussen de ‘blanda’s’ zitten. Als kind begon ik langzamerhand
te begrijpen waar mijn moeder haar vriendinnen had opgedaan, met namen als Bie
en Erna en Ko. Uit het nieuwe Indonesië waren ze gevlucht naar het koude
Nederland. De discriminatie van de ethnische groep die wel de Joden van Azië worden
genoemd had hen het leven daar moeilijk gemaakt. Een paar keer per jaar kwam ik
uit school, en dan was het gezellig druk in de kamer. ‘Adoe, Hilda, wat vertel
je me nou’, herinner ik me de vrolijke uitroep van een van haar vriendinnen. En
dat in het beschaafde Den Haag, in een wat stijve gereformeerde omgeving. Een
wereld van anders-zijn stak zo nu en dan de kop op.

Bij mijn groter worden kwam bij stukjes en beetjes het leven
van mijn moeder en haar gezin van herkomst uit de verf. De feiten waren al lastig
genoeg – de emotionele lading ervan blijft een gis. Ik moet me inleven in een
stel ouders die hun kinderen vanaf hun twaalfde levensjaar moesten loslaten. Op
de boot naar Nederland, waar ze bij opa en oma in Alphen gingen wonen. Die
moesten hen dan maar helpen met de gang naar school – uiteindelijk ook met de
gang naar volwassenheid. Mijn moeder ging als derde, in de zomer van 1939. Ze
kwam aan met een koffer vol zomerjurkjes, en in oktober had ze niets om aan te
trekken… Het zou zeven jaar duren voordat ze haar ouders en haar broertjes en
zusje weer zou zien. Toen kwamen die aan, op drie verschillende boten, met
lange tussenpozen. Oma en Chris eerst, ziek, gekwetst. Chris had polio
opgelopen en zou al snel overlijden, moeder volgde snel daarna. Opa en dochter
kwamen samen, met een volgend schip. Ze waren zowat vreemden voor elkaar
geworden, na jaren in verschillende kampen; toch zou hun band daarna altijd
sterk zijn. De laatste, Leen, had precies de verkeerde leeftijd gehad. In een
apart jongenskamp leefde hij een leven waar hij pas tientallen jaren later, na
een hartaanval, over kon spreken. Zijn kwetsbare puberjaren tekenden hem voor
het leven. En toen hij terugkwam was het Nederlandse systeem niet op hem
berekend. Hij vond een vrouw, samen gingen ze, teleurgesteld, naar de Verenigde
Staten. Zijn nakomelingen steunen de Tea Party. En nemen elke keer als ze hier
zijn boemboe nasi goreng mee terug, zoals ook hij dat deed…

Uit de boeken van Geert Mak over zijn vader de dominee, en die van de gebroeders Verkuyl, allemaal
actief in de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland, komt een beeld
boven dat past bij mijn opa. De oude vakjes uit Nederland lagen in Nederlands
Oost-Indië voor de oorlog al een beetje open. Contacten met rooms-katholieke
landgenoten in de missie en hervormden in de zending, waren heel gewoon. In
Magelang hadden ook de Schotse zending (van de Presbyterians van de Church of
Scotland) een vestiging, waar ook Nederlanders werkten. De ervaring tijdens de
oorlog maakte samenwerking vanzelfsprekend. In de kampen vielen grenzen weg. De
groei van het Aziatisch zelfbewustzijn ervoeren ze dagelijks. Terwijl veel
planters en handelaren op afstand stonden van hun personeel, waren degenen die
voor de zending werkten nauw betrokken bij de autochtone bevolking, én bij de
andere bevolkingsgroepen die een belangrijke bemiddelende rol speelden, met
name de Chinezen.

En toen kwam de ommekeer, het nieuwe zelfbewustzijn, door
mijn grootvader niet als zo vreemd ervaren. De retoriek in Nederland, en zeker
in de gereformeerde wereld waar hij weer in terecht kwam, ‘wij laten ons Indië
nooit los’, deed een aanslag op zijn loyaliteit aan een land dat voor hem een
eigen waarde had gekregen. Tegelijk was hij door die gereformeerde kerk steeds
gesteund, uitgezonden geweest. En droeg hij de littekens van ‘de gordel van
smaragd’ in zijn lijf en vooral in zijn ziel. Hij sloeg zich verder het leven
in Holland door. Als leraar op een ambachtsschool had hij goed contact met zijn
leerlingen. Ik speelde als kind met een houten garage die zij gemaakt hadden.

Toen hij en zijn vrouw terugkwamen troffen ze drie volwassen
kinderen aan, allemaal al met verkering, vol plannen, met een eigen weg voor
zich. Natuurlijk was mijn moeder dolblij dat ze haar ouders nog, weer had – maar
proefde ik de onzekerheid over de goedkeuring van de relaties zelf niet ook nog
heel sterk terug, toen ik zelf mijn weg zocht? En trokken de Indië-ervaringen
van mijn moeder samen met de Rotterdamervaring van mijn vader niet een zware
wissel op hun leven? De kwetsbaarheid van het leven, de verlatenheid, de angst
voor de koude oorlog, zoveel meer mengde zich met geuren uit dat verre land.

Ik kom het altijd weer tegen. Als ik iets te vieren heb maak
ik er graag een rijsttafel van. Altijd weer anders, veel op het gevoel, met de
geuren in mijn geheugen, net naar gelang de mensen die komen, de stemming waar
ik in ben. Maar altijd met zelf geroosterde seroendeng, komkommer in lange
repen, en pisang in de lengte doormidden in een koekenpan; banaan die al zwart
wordt geeft de beste pisang goreng.

Met dank aan zoon Kor, die de scriptie ‘Het gezin Goedhart en het koloniale huishouden’

schreef, bij het vak Gendergeschiedenis, Radbouduniversiteit Nijmegen, docente Geertje Mak. Vooral over de interpretatie van de foto’s in het album, en de plaats en rang van de verschillende leden van de huishouding.Publicaties

Over mijzelf Posted on za, augustus 24, 2013 09:52:55

Publicaties o.a.:

‘De Hervormde Kerk in de
periode 1795-1840’,
R.A. Bosch en Freek Pereboom, in ‘Van scheurmakers,
onruststokers en geheime opruijers…’, de Afscheiding in Overijssel,
Kampen
1984, 44-97

Het conflict rond Antonius van der Os, predikant
te Zwolle 1748-1755
Kampen IJsselakademie 1988,
proefschrift

‘Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op “Het
innige Christendom”, 1740-1750’,
in De Kerk in de Kop, bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West
Overijssel
, Delft 1995, 217-246.

‘En nooit meer oude Psalmen zingen’, zingend
geloven in een nieuwe tijd, 1760-1810
Zoetermeer 1996

‘De psalm als gezang in de christelijke
eredienst-beschrijving van een actueel spanningsveld’
in GTT 1997/3

Roel Bosch, Schiedammers
van overal en nergens en hun kerken
, Schiedam 1992

‘Twee
generaties Schortinghuis, catechese in een tijd van vroomheid en verlichting’,
in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1999, 79/2, 204-225.

‘Liduina van Schiedam in haar context’ in Beelden
van Liduina, die maghet van Scyedam
,
Schiedam 1999, p. 37-52

‘”Men zelden ziet een koordendanser in zijn bed
sterven…”: de Protestantse kerk in Nederland en zelfmoord’, in De
Achttiende Eeuw
33, 2001/2, 133-140

‘En wat men zong, wist men, dat psalmen waren.
Psalmzingen in de protestantse traditie in Nederland’, in Herademing,
tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek
, 2001/34, 32-36

‘De Psalmen als mobiel liturgisch centrum’, p.
155-163 in Liturgisch Centrum, Taal in
Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer,
Hilversum 2001, red.
Gerben Westra

‘Zielzorg. Visitatie en catechisatie in de
kerker’, in Achter slot en grendel, schrijvers in Nederlandse gevangenschap
1700-1800,
red. Anna de Haas, Zutphen 2002, p. 37-42

‘Kiezen en delen, over bijbelleesroosters in de
liturgie’,
in Vieren, tijdschrift voor wie werkt aan liturgie, 2004/1, 22-26

In orde, oecumenisch leesrooster 2004-2007, eindredactie, Zoetermeer/Hilversum 2004

In orde, oecumenisch leesrooster 2007-2010, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2007

In orde, oecumenisch leesrooster 2010-2013, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2010

Liedteksten in Liederen
en gebeden uit Iona en Glasgow,
Kampen 2003, 22, God, de stem die sprak, en
44, Neem de plaats, de ruimte en de tijd, en in

Opstaan!
meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld
, red. Ned. Iona groep, René Silvis, Dirk
Strasser, , Kampen 2008, onder andere 24, Opstaan,
morgen!,
25, Schemering omgeeft ons,
31 Vrede wens ik je toe.

‘Die Statenberijming von 1773 in den Niederlanden,
Staatliches Bemühen, theologische Grundlagen und kirchliche Rezeption’, in Der
Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den
Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert
.
Hg. v. Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth. 2004, Tübingen

Roel A. Bosch, Schortinghuis,
inleiding met kernteksten,

Kampen 2006 Uit betrouwbare bronnen

Roel Bosch, ‘Vragen naar thuis, contextueel studentenpastoraat’,
p.225-243, in Uit betrouwbare bronnen. De
pastorale praktijk vanuit contextuele optiek
, Marianne Thans, red., Zoetermeer
2007

Roel A. Bosch, De
kleur van God, drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster,
Zoetermeer 2007

Roel Bosch, Godsdienstig liberalisme in de
Gereformeerde Kerk. Antonius van der Os, slachtoffer van het licht’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en
Verlichting in Nederland 1650-1850,
111-118, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ‘De eredienst als strijdperk van
Verlichting. De psalmberijming van 1773’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en Verlichting in Nederland
1650-1850,
209-226, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ´Evangelische
gezangen´, in Het Gereformeerde Geheugen, protestantse herinneringsculturen in
Nederland, 1850-2000
, George Harinck e..a red., Amsterdam 2009, 551-562

Roel A. Bosch, ‘Geordend bijbellezen in kerkelijk
Nederland, het oecumenisch leesrooster van 1997 tot heden’, in Beter meer dan een… de bijbel in het
Nederlands
, Boxtel 2009, red. Ph. van Heusden.

R.A.Bosch, ‘Van psalmtekst naar lied, van
vertaling naar berijming’, p.15-27 in Met
Andere Woorden 31/3, themanummer Psalmen
, sept. 2012, Nederlands
Bijbelgenootschap

Roel A. Bosch, Er
zijn. Keltisch-christelijk geloven
, Zoetermeer 2013

Roel Bosch, in Liedboek,
zingen en bidden in huis en kerk
, Den Haag/Zoetermeer 2013,
liedteksten 23c*, 62c, 131a, 153, 223, 299k, 821, 879, vertalingen p. 1317,
p.1336, p. 1337, p. 1415 (3), p. 1525, teksten p. 1375 (1), p. 1488 (1)

Roel Bosch, ‘Verlichte vriend van duisterlingen,
Jan Scharp 1756-1828’, in Verlichting in
Nederland 1650-1850, Vrede tussen Rede en Religie?
, red. Jan Wim Buisman,
Nijmegen 2013

Roel A. Bosch, Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, de psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2014

Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Wild Goose Resource Group, Iona Community, vertaald door Roel Bosch, Utrecht 2018Over mijzelf

Over mijzelf Posted on za, juni 20, 2009 22:00:16

Biografie

Roeland
Albert Bosch, geboren in Den Haag, april 1958. Derde in de rij, na
broers Aleid (1950) en Chris (1953), voor zus Marjan (1963). Gymnasium
Sorghvliet, theologie studie in Kampen, parttime dominee in Twello
Gelderland, tussen Deventer en Apeldoorn. Daarna, 1988, naar Schiedam,
fulltime predikant, en 1999 naar Maastricht, als parttime
studentenpastor. Vanaf sept 2008 in Zeist, als dominee van de
NoorderLicht-gemeente, www.noorderlichtgemeente.nl . Daarnaast vanaf
1999 eindredacteur van De Eerste Dag. Lid van de redactie van het
Nieuwe Liedboek, dat 2013 verscheen, ten dienste van een
bonte verzameling van zes Nederlandse en twee Vlaamse kerkgenootschappen.
Vrijwilliger in het bosteam Heidestein, Utrechts Landschap, sinds okt. 2012.
In 1981 getrouwd met Marleen van den Berg, kinderen Eelkje Christine, Christine, 1983 en Kornelis Hilbrand, Kor, 1985.

Interesses

vogels, taal, wandelen, zingen

Curriculum vitae Roel Bosch

Persoonlijke gegevens

Roeland Albert Bosch, geb. 16 april 1958, Den Haag

School, studie, wetenschap

Eindexamen Gymn.A (’s Gravenhaags Chr. Gymn. Sorghvliet) 1976

Doctoraal examen Theol. Hogeschool Kampen 1983,
hoofdvak Kerkgeschiedenis/Kerkrecht, bijvakken Nieuwe Testament en
Dogmengeschiedenis

Promotie Kampen 1988,

post-doc. Theol. Universiteit Kampen, 50%, mei
1993 – december 1995

Predikant GKN/PKN,

Twello, sept. 1983-sept. 1988,
70 %

Schiedam, sept. 1988-april 1993, januari 1996-januari 1999

Predikant Gereformeerde Kerk Schiedam, 50%, mei
1993 – dec. 1995

(in
combinatie met 50% postdoc Kampen)

Maastricht, studentenpredikant, 75%, januari 1999-2008,
verbonden aan Protestantse Gemeente St Jan, gedetacheerd bij de Oecumenische
Studentenekklesia Tafelstraat 13

Predikant Zeist, verbonden aan de Protestantse
Gemeente in wording NoorderLichtgemeente, 2008-heden

Overige: Eindredacteur ‘De Eerste Dag, handreiking voor
de jaarorde, aangeboden door de Raad van kerken in Nederland’
1999-heden.

Redactielid Liedboek, in opdracht van de
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, voorzitter Werkgroep 1, Psalmen en
bijbelse kantieken, 2008-heden.

Bestuursfuncties o.a.

Kinder- en Jeugdtelefoon, Telefonische Huldienst
Deventer,

Campagne Schiedammers van overal en nergens,

Inloopcentrum ‘In de Roode Leeuw’ Maastricht,

Pastoraal Café voor mensen met een psychiatrisch
verleden, Zeist.

Wetenschap o.a. Associate Member of LISOR, Leiden Institute for the Study Of Religion,

dec. 1995 – 2005. Terrein van het onderzoek: ‘Formulation and
Reformulation of Christian Tradition’, ‘Dutch Enlightenment in its
International Context’.

Lid ‘Groep ‘95’, een interdisciplinaire onderzoeksgroep
rond cultuur en geschiedenis van de Verlichting in Nederland, gecentreerd rond
het jaar 1995 – 1996-heden

Publicaties o.a.:

‘De Hervormde Kerk in de periode 1795-1840’,
R.A. Bosch en Freek Pereboom, in ‘Van scheurmakers,
onruststokers en geheime opruijers…’, de Afscheiding in Overijssel,
Kampen
1984, 44-97

Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
Kampen IJsselakademie 1988,
proefschrift

‘Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op “Het innige Christendom”, 1740-1750’,
in De Kerk in de Kop, bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West
Overijssel
, Delft 1995, 217-246.

‘En nooit meer oude Psalmen zingen’, zingend geloven in een nieuwe tijd, 1760-1810
Zoetermeer 1996

‘De psalm als gezang in de christelijke eredienst – beschrijving van een actueel spanningsveld’
in GTT 1997/3

Roel Bosch, Schiedammers van overal en nergens en hun kerken, Schiedam 1992

‘Twee generaties Schortinghuis, catechese in een tijd van vroomheid en verlichting’,
in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1999, 79/2, 204-225.

‘Liduina van Schiedam in haar context’ in Beelden van Liduina, die maghet van Scyedam,
Schiedam 1999, p. 37-52

‘”Men zelden ziet een koordendanser in zijn bed
sterven…”: de Protestantse kerk in Nederland en zelfmoord’, in De
Achttiende Eeuw
33, 2001/2, 133-140

‘En wat men zong, wist men, dat psalmen waren.
Psalmzingen in de protestantse traditie in Nederland’, in Herademing,
tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek
, 2001/34, 32-36

‘De Psalmen als mobiel liturgisch centrum’, p. 155-163 in Liturgisch Centrum, Taal in Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum 2001, red.
Gerben Westra

‘Zielzorg. Visitatie en catechisatie in de kerker’, in Achter slot en grendel, schrijvers in Nederlandse gevangenschap
1700-1800,
red. Anna de Haas, Zutphen 2002, p. 37-42

‘Kiezen en delen, over bijbelleesroosters in de liturgie’,
in Vieren, tijdschrift voor wie werkt aan liturgie, 2004/1, 22-26

In orde, oecumenisch leesrooster 2004-2007, eindredactie, Zoetermeer/Hilversum 2004

In orde, oecumenisch leesrooster 2007-2010, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2007

In orde, oecumenisch leesrooster 2010-2013, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2010

Liedteksten in Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, Kampen 2003, 22, God, de stem die sprak, en 44, Neem de plaats, de ruimte en de tijd, en in

Opstaan!
meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld
, red. Ned. Iona groep, René Silvis, Dirk
Strasser, , Kampen 2008, onder andere 24, Opstaan,
morgen!,
25, Schemering omgeeft ons,
31 Vrede wens ik je toe.

‘Die Statenberijming von 1773 in den Niederlanden,
Staatliches Bemühen, theologische Grundlagen und kirchliche Rezeption’, in Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert.
Hg. v. Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth. 2004, Tübingen

Roel A. Bosch, Schortinghuis, inleiding met kernteksten,
Kampen 2006 Uit betrouwbare bronnen

Roel Bosch, ‘Vragen naar thuis, contextueel studentenpastoraat’,
p.225-243, in Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek, Marianne Thans, red., Zoetermeer
2007

Roel A. Bosch, De kleur van God, drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster,
Zoetermeer 2007

Roel Bosch, Godsdienstig liberalisme in de Gereformeerde Kerk. Antonius van der Os, slachtoffer van het licht’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en
Verlichting in Nederland 1650-1850,
111-118, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ‘De eredienst als strijdperk van
Verlichting. De psalmberijming van 1773’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en Verlichting in Nederland
1650-1850,
209-226, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ´Evangelische gezangen´, in Het Gereformeerde Geheugen, protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000, George Harinck e..a red., Amsterdam 2009, 551-562

Roel A. Bosch, ‘Geordend bijbellezen in kerkelijk Nederland, het oecumenisch leesrooster van 1997 tot heden’, in Beter meer dan een… de bijbel in het Nederlands, Boxtel 2009, red. Ph. van Heusden.

R.A.Bosch, ‘Van psalmtekst naar lied, van vertaling naar berijming’, p.15-27 in Met Andere Woorden 31/3, themanummer Psalmen, sept. 2012, Nederlands
Bijbelgenootschap

Roel A. Bosch, Er zijn. Keltisch-christelijk geloven, Zoetermeer 2013

Roel Bosch, in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Den Haag/Zoetermeer 2013,
liedteksten 23c*, 62c, 131a, 153, 223, 299k, 821, 879, vertalingen p. 1317,
p.1336, p. 1337, p. 1415 (3), p. 1525, teksten p. 1375 (1), p. 1488 (1)

Roel Bosch, ‘Verlichte vriend van duisterlingen, Jan Scharp 1756-1828’, in Verlichting in Nederland 1650-1850, Vrede tussen Rede en Religie?, red. Jan Wim Buisman,
Nijmegen 2013

Roel A. Bosch, Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, de psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2014

Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Wild Goose Resource Group, Iona Community, vertaald door Roel Bosch, Utrecht 2018