Kerk in Aktie

Ongetwijfeld heeft u de beelden gezien: Haïti werd opnieuw getroffen door een aardbeving, waarna de tropische storm ‘Grace’ (genade) nog meer schade aanrichtte. Er is leed. Er is nood. Kerk in Actie is er aanwezig om hulp te bieden. Helpt u mee? Lees hier wat er gebeurt en hoe u uw medeleven kunt tonen.

In een klap werd Beiroet op 4 augustus wereldnieuws. Het lijden en de schade zijn onvoorstelbaar groot. Via Kerk in Actie is er een Nederlandse verbinding met de stad en met christenen in Libanon. Wilbert en Rima van Saane werken in Beiroet aan de Near East School of Theology (NEST), waar kerkelijk kader voor de hele regio wordt opgeleid. Vandaag collecteren wij voor de concrete hulpverlening aan de slachtoffers van de ramp. Wilbert deed een persoonlijke oproep om mee te leven en mee te delen.

Collecte gemist? Klik dan hier voor een bijdrage aan deze hulpverlening. Kerk in Actie maakt deel uit van de Samenwerkende Hulporganisaties die zich inzetten voor adequate hulpverlening ter plaatse.

Wilbert van Saane werkte eerder voor de Nederlandse Zendingsraad in Driebergen. Hij schrijft regelmatig over zijn werk en leven in Beiroet. De moeite waard om te blijven volgen.

Het werven, vormen en behouden van kerkelijk kader is voor elke christelijke gemeenschap van groot belang. Wellicht nog meer in het Midden Oosten, op het kruispunt van wereldreligies. Wilt u meer weten over de opleidingen die NEST biedt en daarop betrokken blijven? Bid voor Beiroet; bekijk de actiepagina van Kerk in Actie; meld u aan als belangstellende of doneer ter ondersteuning van dit belangrijke werk.

Ook nog de moeite waard: deze zandtekening waarin de hoop voor Libanon gestalte krijgt.

 

Heeft u ook gespaard in de 40dagentijd? Wat jammer dat het spaardoosje dit jaar niet tijdens een kerkdienst kan worden ingeleverd! Maar de opbrengst kunt u gelukkig wel afdragen: maak het gespaarde bedrag over naar IBAN NL47 INGB 0007 1283 83 (Diaconie NoorderLichtgemeente). Die verzamelt de bedragen en maakt de opbrengst over naar Kerk in Actie. Kerk in Actie zorgt er dan weer voor dat alle in de 40dagentijd genoemde doelen, een eerlijk aandeel krijgen.

Veel dank voor het mee-doen! O ja: naar boven afronden mag 😉

Commissie Zending & Werelddiaconaat NLG