Voetstappen

Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.
Allen die zich fel tegen je keerden zullen gehoond worden en te schande staan.
Zij die jou bestreden worden minder dan niets en gaan te gronde.
Zij die jou onderdrukten zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs.
De vijanden die jou bevochten zullen verdwijnen in het niets.
Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, Ik zal je helpen.
Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël,
Ik zal je helpen – spreekt de HEER –,
de Heilige van Israël is je bevrijder.

Jesaja 41:10-14

In deze Bijbeltekst, laat God voor mij zijn kracht en zijn liefde zien. Het laat mij ervaren dat ik er niet  alleen voor sta. Welke moeilijkheden ik ook het hoofd te bieden heb, God staat naast mij en achter mij. Ik mag mij laten leiden, word bij de hand genomen.
Niet dat ik daarmee geen moeilijkheden meer ervaar, in ieders leven komen zware tijden voor. Soms is het moeilijk om de lichtpuntjes te zien. Maar ik weet dat God dan juist naast me staat en me draagt.

De tekst doet me ook denken aan het onderstaande gedicht:

~Aveline H.