Magnificat

Maria zong:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

Lucas 1:46-55

J.S. Bach componeerde rond deze Bijbeltekst een muziekstuk, wat veelvuldig en door diverse gezelschappen wordt opgevoerd. Zo ook door een groep van 50 Nederlandse musici die zich deze zomer in de Franse Bourgogne verzamelden en waar ik onderdeel van mocht zijn. Een muzikale week waar niet alleen de groep, maar ook de bewoners in de omgeving jaarlijks naar uit kijken. Want muziek brengt leven in de anders vrij stille dorpjes, door de repetities en de concerten in verschillende kerken. Elk dorp organiseert een borrel of een feest na afloop van het concert om te bedanken, en in gebroken Frans of Engels wordt de liefde voor muziek gedeeld en voel je verbinding met elkaar.

De tekst van Lukas brengt mij weer even terug naar deze zomer: de warmte van de zon, de trappelende beentjes in mijn buik, de machtige muziek om te spelen en delen, de dankbaarheid om dat allemaal mee te mogen maken.

Dat iets zo razendsnel een herinnering kan oproepen is vast herkenbaar. De geur van dennennaalden, het licht van een kerstster, een lied op de radio, even ben je weer terug in dat ene moment. Het is krachtiger dan je soms bedenken kan.

Grootmoeder met dementie speelt koralen als haar vingers de pianotoetsen raken en hier thuis komt de baby tot rust komt als het Magnificat weer klinkt.

~Martine S.


(Bach – Magnificat; ander gezelschap dan hierboven beschreven)