Vol vertrouwen

Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn.’ ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ Daarop leidde Hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.

Genesis 15:1-6

 

In deze tekst klinkt vertrouwen door. Vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt.
Iets wat je je vaak helemaal niet kan voorstellen als je ziet wat er om je heen in de wereld gebeurt.
Kijk eens naar de sterren, tel ze als je kunt. Zoveel nakomelingen wordt Abram beloofd.
En Abram vertrouwt op God.

“Oma, geloof jij in de oerknal of geloof jij in Jezus?” vroeg mijn kleinzoon van 6 tijdens een wandeling
naar het dorp. En hij zei er meteen achteraan: “Ik geloof in de oerknal”. Hij keek me vragend aan. Ik
vertelde hem over de liefde en dat de wereld daar zo veel mooier van kan worden. “Ja” zei hij, “oma,
ik bid elke dag tot God dat er vrede in de wereld mag komen”.

“Waar worden jullie blij van”, wordt tijdens de kinderdienst gevraagd. Met een stralende blik
antwoordt Eva dat ze er zo blij van wordt, dat Nikodem bij Esther mag wonen.

Als ik naar kinderen kijk denk ik: eens gaat het goedkomen.
Ik dank God dat ik daarop mag vertrouwen.
In deze adventstijd gaan we de ster achterna en kijken we uit naar Kerst,
de geboorte van Jezus, de Messias,
en ik wens je hoop en vertrouwen toe.
~Joke A-F.


Lied: Messiah Bright Morning Star
Er zal een ster uit Jakob komen, een heerser zal opstaan uit Israël. Een Koning zal regeren en gerechtigheid
uitvoeren, een hogepriester zal uit Bethlehem komen. Messias! Messias! Messias Bright Morning Star!