Nieuwe aarde

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

Openbaring 21:1-5

Twee gedachten bij deze tekst uit Openbaringen. Over de wereld en haar voorbijgaan.


Bij het lezen van deze tekst word ik bang dat christenen gaan denken dat ze de aarde niet hoeven te bewaren omdat ze toch voorbijgaat, of nieuw gemaakt wordt door Christus.
Ik denk dat het onze taak is om de aarde leefbaar te houden en als een bruidegom te worden die de vernieuwing mag ontvangen.

~Jelle S.

Donker is de aarde,
duister overal
Maar ons hart ontvange
het licht dat komen zal

Dat het helder schijne,
stralen mag heel ver,
Dan zal eens de aarde
worden als een ster.

(door Lena Struik)


De berichten over hoe het gaat in en met de wereld zijn meestal heel zorgwekkend. “Gaat er nog wel eens iets goed? vraag je je wel eens af” als je ziet en leest wat er zoal gebeurt. Een gevoel van machteloosheid overvalt je, want wat kun je er in je eentje aan doen dat er oorlogen zijn, rampen, humanitaire crises.

In Openbaringen wordt ons een visioen geschetst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, met mensen die met elkaar in vrede leven, zonder angst en pijn. God is bij hen. “Schrijf het op” , lees ik als laatste … om het door te vertellen  …

Opdat we het kunnen, steeds iets nieuws beginnen, de kiem leggen voor iets waar we naar verlangen en hopen dat er iets goeds uit voortkomt.

Henny R.

Vertaling: O Licht geboren uit Licht, Jezus, verlosser van de wereld, verwaardig u de lofzangen en de gebeden van uw smekelingen te aanvaarden. Gij, die u eens hebt verwaardigd met vlees te worden bekleed terwille van hen die verloren waren, geef dat wij ledematen mogen worden van uw zalig lichaam.