Tegenstrijdig

De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.
Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Klaagliederen 3:22,23

 

Deze tekst roept tegenstrijdige gevoelens en verwarring bij mij op:

Aan de ene kant:
Het is een troostende en hoopvolle tekst zoals ik die in mijn huidige situatie ervaar.
Ik heb net een nieuwe heup gekregen en ben dankbaar voor de goede medische zorg die ik kreeg,
goede pijnbestrijding, hulp bij revalidatie, lieve mantelzorgers om me heen.
Veel om dankbaar voor te zijn en mijn zegeningen te tellen.

Aan de andere kant:
De tekst staat haaks op het geweld en de ellende in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.
De verzen 1 – 21 uit Klaagliederen 3 (en Klaagliederen 2 daaraan voorafgaand) lijken nagenoeg
de verwoesting, wanhoop, doodstrijd en angst van de Palestijnen te beschrijven.
Ik hoop en bid dat de Palestijnse christenen, moslims en joden in Israël en in de bezette gebieden
de hierboven genoemde verzen 22 en 23 spoedig vanuit hun geloof mogen ervaren en kunnen beamen.

~Geeske v. S.