Nieuw leven

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
2 Kortintiers 5:14-17

 

“Wat ons drijft is de liefde van Christus.” In de Basisbijbel staat: “alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus.” Je hele zijn en handelen gedreven door liefde.
Ik twijfel regelmatig aan die oprechtheid van mijn zijn en handelen, zie (of vermoed) nog een heleboel andere motieven.

En toch, kijken met zachtheid, zonder oordeel. Het is een mooie uitdaging.
Een weten: het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
En tegelijkertijd een oefening: hoe maak ik me het nieuwe eigen, hoe geef ik dat handen en voeten. Hoe leef ik dat eigenlijk?

Het doet me denken aan Psalm 1.
Gezegend is de mens die oefent met nieuw leven, met Zijn liefde, met het Woord.
Die de blik van het kind in zichzelf terugvindt, die ziet wat is, die zich toevertrouwt….