Prachtige belofte!

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Jesaja 9:1-7

Het leven wat in het eerste vers van Jesaja beschreven wordt klinkt als zwart en wit. Lelijk en Mooi. En ik vraag mij af? “Hoe ervaar ik mijn leven op dit moment? 
Wat een vraag en durf ik die überhaupt hier eerlijk te beantwoorden? Het liefst noem ik natuurlijk dat alles goed en mooi is…en stap ik over de schaduwkanten heen…
En die zijn er, waarvan ik er een paar deel: Voldoe ik wel aan de verwachtingen van mezelf en anderen? Wat draag ik bij in deze complexe wereld met o.a. oorlog, klimaatproblemen en ziektes? Mijn gemopper bij “digitale stress” als bv de Digd, teams of het streamen niet werkt en als thuis iets niet “gaat” zoals ik het graag zou willen. De dagelijkse schaduwkanten, die soms te groot kunnen zijn. 
De belofte van uitzien naar het Licht in deze adventstijd geeft rust en vrede. En het weten dat we al Geliefd zijn, dat we dat niet hoeven te verdienen.
In het boek: De uitnodiging. Van W. Paul Young wat ik nu aan het lezen ben, wordt de vraag gesteld  “Waar is God in deze wereld vol pijn en verdriet?” 
~Helen v. M.
Een lieflijk lied, om als kind te kunnen geloven: